Glöd · Ledare

Förtryck motverkas inte genom nya förtryck

I december förra året beslutade Skurups kommunfullmäktige att man skulle införa ett förbud för både elever och personal att bära slöja i kommunens skolor. Då fanns det totalt fem elever på skolorna som bar slöja. Nu är siffran tjugo. Antalet elever med slöja har alltså ökat med 400 procent efter att förbudet infördes.

“Jag tolkar det som att man är stolt över sig själv och sin kultur. Att man bestämmer över sig själv och sin kropp. Jag har ingen synpunkt på det”, säger Mattias Liedholm, rektor på kommunens största skola, som har vägrat implementera förbudet till TT.

Hela debatten om slöjans vara eller icke-vara i svenska skolor är ironisk. De som är för ett förbud säger sig gärna värna om kvinnors frihet och att elever inte ska tvingas bära något de inte vill. Samtidigt anser de det vara helt okej när politikerna bestämmer vad eleverna inte får bära.

Det kan finnas många anledningar till varför en person bär slöja. Om någon har sagt till henne att hon måste ha slöja på sig är det givetvis fel på samma sätt som det är fel om en man kräver att hans fru ska ha kort kjol på sig (eller för all del om han kräver att hon aldrig ska ha kort kjol). Att bestämma vad man ska ha på sig bör vara varje individs val och inget som varken någon självutnämnd patriark eller klåfingriga politiker ska lägga sig i.

Att ett antal elever på Skurups skolor som tidigare inte burit slöja tar på sig den, nu när den blivit förbjuden, kan inte ses som annat än en aktiv protest mot kommunens beslut. Det visar i så fall också att de som i den allmänna debatten inte tillskrivs någon egen handlingsförmåga mycket väl är kapabla till politiska protester. Vi har sett samma sak hända i Frankrike och Danmark – två länder där nationella förbud mot att bära heltäckande slöja har införts och där förbuden har lett till att många, även personer som i vanliga fall inte bär slöja, har gått ut och demonstrerat och tagit på sig slöjor i solidaritet med de kvinnor som förvägras att bära den.

Av Sveriges 265 kommuner är det hittills två stycken, Skurup och Staffanstorp, som har röstat igenom någon form av förbud mot slöja eller huvudduk. Fem kommuner har röstat emot ett sådant förslag och i 17 kommuner är frågan ännu inte avgjord. Egentligen är det märkligt att förbud mot slöja i skolan överhuvudtaget diskuteras eftersom sådana förbud enligt Skolverket strider mot såväl den svenska diskrimineringslagen som Europakonventionen. Å andra sidan har Europakonventionen inte hindrat andra EU-länder från att införa förbud.

Att värna kvinnors rättigheter och motverka varje form av förtryck eller hedersvåld bör vara en självklarhet i varje demokratiskt samhälle. Men förtryck löses inte genom att vi ersätter det med ett annat förtryck. Det löses genom samtal och diskussioner och, i de fall då det redan gått alldeles för långt, genom polisanmälningar – men då måste det finnas tydliga tecken som visar att det verkligen handlar om förtryck. En slöja blir inte automatiskt ett uttryck för förtryck bara för att rasistiska eller auktoritära politiker har bestämt att den ska vara det.

Naloxon, som används för att häva överdoser av heroin eller morfin, ska börja kunna skrivas ut till patienter inom psykiatrin i Halland.

Krisen i Syrien är värre än på länge  – och omvärlden har tröttnat på att bry sig.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV