Glöd · Ledare

Det är inte fossilbolagen som kommer att rädda världen

2018 kom Preem på tredje plats på den föga smickrande listan över de svenska företag som står för störst koldioxidutsläpp. Bara under detta år ökade de dessutom utsläppen med 116 000 ton, och om raffinaderiet i Lysekil (som regeringen nu håller på att utreda ifall den är förenlig med klimatlagen) blir av så kommer de att fördubbla sina utsläpp. De kommer då stå för 17 procent av de totala utsläppen från all industri i Sverige – eller mer än sex gånger inrikesflygets årliga utsläpp.

Det här är ju ingen vidare reklam i en tid då allt fler pratar om klimatförändringarna, det förstår även Preems PR-avdelning. Därför har de satt ihop en liten reklamfilm där Gunde Svan går i skogen och plockar upp grenar som börjar sjunga. Budskapet är att Preem gör ”bensin och diesel med rester från skogen”. Det låter ju fint – men stämmer det?

Nja. Enligt en granskning som GP har gjort så är det visserligen sant att Preem utvinner tallolja som går att omvandla till HVO, som är ett slags biodiesel. Men än så länge är det bara åtta procent av deras försäljning som består av förnybara bränslen. HVO-produkten består också bara till hälften av tallolja, resten består av holländskt slakteriavfall (!), och eftersom den tallolja som finns i Sverige redan nyttjas i princip maximalt så lär de inte  kunna utöka användningen speciellt mycket. Preem planerar nu även att bygga en anläggning för framställning av olja ur sågspån, men inte heller den lär kunna ersätta de fossila bränslena.

Precis som flygbolagen som tror att vi kommer kunna fortsätta flyga hur mycket som helst på biobränsle så sätter även Preem sitt hopp till teknik som inte är utvecklad eller där resurserna är alldeles för små. Samtidigt försöker de få folk att tro att de gör en miljöhandling när de tankar, när det i själva verket är precis tvärtom. Det är greenwashing så det skriker om det.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV