Glöd · Ledare

BMW-annonsen sänker DN:s trovärdighet i klimatfrågan

I söndags var Greta Thunberg chefredaktör för en dag på Dagens Nyheter. Det finns mycket att säga om om det här tilltaget. Å ena sidan en smart PR-kampanj, ett sätt för tidningen att vinna kredd i miljörörelsen och håva in nya intäkter. Å andra sidan ett tecken på att det verkligen finns ett starkt engagemang för klimatfrågor i redaktionsledningen.

Jag tror att båda sakerna är sanna. DN har under de senaste åren höjt ambitionerna i klimatrapporteringen rejält, det hade förmodligen inte skett om inte personer som exempelvis kulturchefen Björn Wiman, men även den ordinarie chefredaktören Peter Wolodarski varit genuint oroade för klimatförändringarna. Samtidigt finns det på DN som på så många andra platser i samhället en naiv tilltro till att kapitalismen och tekniken ska lösa alla utmaningar som vi står inför. Det märktes inte minst i den osignerade ledaren häromveckan där man på fullt allvar skrev att det var osolidariskt och kortsiktigt att inte köpa julklappar. Och det märks tyvärr också lite grann i söndagens specialnummer. Det var nämligen inte bara nyheterna som var klimatrelaterade, även annonserna hade klimattema. Bland annonsörerna märktes bland andra Naturskyddsföreningen, WWF, Centerpartiet och Grön Ungdom. Men också Coca Cola och… BMW.

Med en bild på en skylt som tydligt ska anspela på Gretas “Skolstrejk för klimatet”-skylt ville BMW lyfta fram att de är världens bästa bilmärke för klimatet. Det här trots att de så sent som 2018 blev påkomna med att fuska i utsläppstester. BMW hade då installerat en otillåten programvara i dieselbilarna som gjorde att utsläppen såg ut att vara mindre än vad de i själva verket var när de testades. Men även om vi bortser från miljöskandaler så är det väldigt magstarkt att ha reklam för en av världens största biltillverkare i en tidning som ska fokusera på klimatet, när fordonsindustrin är en av de största faktorerna till klimatförändringarna. Många nytillverkade BMW-bilar drivs numera med det förnyelsebara bränslet HV100, men inte heller det är oproblematiskt då det bland annat kan innehålla palmolja, som är en av orsakerna till skövlingen av regnskog.

Fokus i klimatdebatten – och det som Greta Thunberg också ofta lyfter fram – är att vi måste minska såväl vår konsumtion som våra transporter. Vi kan inte bara förlita oss på ”grön teknik”, energin måste komma någonstans ifrån och den ska räcka till många saker – då måste vi prioritera. Men den här slutsatsen rimmar ganska dåligt med ett kapitalistiskt marknadstänk.  

Greta Thunberg skrev en kommentar på Instagram i söndags där hon konstaterade att hon som chefredaktör haft en väldigt begränsad roll. Hon skrev också: ”Jag har kommit med förslag och feedback som t.ex att man inte kan ha en seriös klimat- och miljörapportering samtidigt som man tillåter klimat- och miljöskadlig annonsering”. Det är möjligt att hon med detta vill visa att hon försökte stoppa BMW-annonsen, men inte fick något gehör. DN:s redaktionelle utvecklingschef Martin Jönsson säger i en kommentar till Expressen att de har “haft en dialog med Greta Thunberg om annonspolicyn och hon har sett alla annonser i förväg”, samt att det inte varit aktuellt att stoppa någon annons.

Utan att ha någon insyn i processen är det förstås svårt att veta hur den har gått till. Men ansvaret kan hur som helst inte enbart vila på Greta Thunberg. Det har säkerligen varit många personer som har gått igenom och granskat tidningen och att alla dessa har låtit den här greenwashingkampanjen från BMW passera är ganska beklämmande.

Martin Jönsson säger också att de håller på att göra en översyn av annonspolicyn ur ett klimatperspektiv men att det kommer bli klart först efter årsskiftet. Låt oss hoppas att det åtminstone landar i att man inte tar in några annonser från företag som driver på klimatförändringarna. Innan det har skett är det – trots alla fina ord från Peter Wolodarski och Björn Wiman och trots många läsvärda artiklar och reportage – svårt att känna något riktigt förtroende för DN när det kommer till klimat- och miljöfrågor.

Reportaget om Sápmi och granskningen av hur matvarujättarna försöker stoppa varningar om klimatfarliga produkter i DN:s klimatnummer.

Den konstiga åsikten att åsikter inte hör hemma i en specialtidning om klimatet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV