Glöd · Debatt

Sänk hyran!

Styrelsen för hyresgästföreningen Kviberghuset i Göteborg vänder sig emot beslutet att mitt under coronapandemin höja hyrorna med mellan 1,2 och 1,8 procent.

DEBATT. Fyra år i rad har Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag valt att lämna lokala hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen. Istället har en överenskommelse träffats i Hyresmarknadskommittén (HMK) på nationell nivå.

Som hyresgäster hör vi höjda röster om att vi måste vara beredda att vara en ansvarstagande part i förhandlingarna. Vi hör dessa röster från bolagen och tyvärr ibland även från dem som har uppdraget att representera våra intressen.

Vi ställer oss frågande: Vem är det som behöver ta ansvar? 

I full corona-pandemi 2020 valde Göteborgs allmännytta att höja hyran med 1,8 procent i genomsnitt och de privata bolagen med 1,2 procent. Vi sade ifrån, detta är för högt. 

När vi summerar inflationstakten över 12 månader ser vi att hyreshöjningen blivit 4-6 gånger högre. 

Så har det blivit år efter år. Sedan 1991 har boendekostnaderna för oss som hyr ökat dubbelt så snabbt som den allmänna prisutvecklingen.

Vi vänder oss till er politiker och andra beslutsfattare i fastighetsbolagen. Det är dags att stå tillbaka nu. För högt höjda hyror minskar köpkraften, ökar de offentliga utgifterna i bostadsbidrag och orsakar stress och lidande.

Vi vänder oss också till hyreskollektivet och till dem som tycker som vi – höj era röster!

Vi kräver sänkta hyror 2021!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV