Radar

Så ska Sveriges livsmedelsförsörjning stärkas

Sedan 1960-talet har självförsörjningsgraden i Sverige halverats.

Den pågående pandemin har väckt frågor om Sveriges självförsörjningsgrad, samtidigt som insikten om hur viktigt det är med en egen livsmedelsförsörjning ökat. I en ny rapport presenterar LRF och Lantmännen 40 förslag kopplat till svensk livsmedelsförsörjning.

– Flera delar i primärproduktionen och i förädlingsledet av livsmedel behöver stärkas för att kunna fungera även vid kriser eller krig. Sveriges möjlighet att försörja befolkningen med mat under en utdragen kris har kraftigt försämrats de senaste 20 åren, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef i LRF i ett pressmeddelande. 

Ett av förslagen som presenteras i rapporten är att regeringen skapar en kommitté med uppdrag att analysera dagens och framtidens hot och risker utifrån samhällets sårbarheter, inklusive kritiska och gränsöverskridande beroenden på livsmedelsområdet.

Ett annat är att Livsmedelsverket och Jordbruksverket i samråd med länsstyrelserna och privata aktörer inom livsmedelsvärdekedjan, kartlägger vilka verksamheter och anläggningar inom primärproduktion, förädling, distribution och lagerhållning som är kritiska för totalförsvarets försörjningsbehov. 

– Livsmedelsindustrin i Sverige har genomgått en betydande strukturomvandling och det finns nu endast några få större anläggningar kvar i landet. Vi ser ett stort behov av att i närtid skydda strategiskt viktiga livsmedelsanläggningar mot bland annat expansion av bostadsområden, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

Läs mer om vad LFT tidigare skrivit om bristerna i Sverige självförsörjning i artikeln ”Coronakrisen belyser bristerna i självförsörjningen”. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV