Radar

Preem vill bygga om med förnyelsebart

Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil.

Preem vill bygga om en del av sin anläggning i Lysekil så att de kan använda förnybara råvaror för att framställa diesel. Ohållbart, är Greenpeace kommentar till beskedet, som kom i fredags.

Den 28 september drog Preem tillbaka sin ansökan om att bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil, som LFT skrivit om tidigare. Bolagets vd, Magnus Heimburg, uppgav då att anledningen var att projektet inte var tillräckligt lönsamt och inte tekniskt genomförbart.

Nu lämnar bolaget in en ansökan med en ny plan för raffinaderiet i Lysekil, rapporterar DN. De vill bygga om en del av den deras befintliga dieselproduktion för att istället kunna fasa in förnybara råvaror.

– Vi kommer att använda tallolja, rapsolja och återvunnen frityrolja. Det här är råvaror som vi redan i dag använder vid vår anläggning i Göteborg, säger Magnus Heimburg i DN.

Fossil råvara kommer fasas ut

Preem räknar med att de  skulle kunna använda upp till 40 procent förnybara råvaror om de bygger om. Resten kommer att utgöras av fossil råvara. Enligt ansökan kommer utsläppen med den nya ombyggnaden inte öka alls. När produktionen i den ombyggda anläggningen ökar, ska samma mängd fossil råvara fasas ut, enligt DN.

– Omställningen till ett förnybart samhälle kommer att kräva många olika typer av verktyg. Jag är övertygad om att flytande drivmedel, och förnybara sådana, har en viktig plats att fylla i den omställningen, säger Magnus Heimburg.

Isadora Wronski, Greenpeace Sverigechef (t
Isadora Wronski, Greenpeace Sverigechef (t.v.) och Preems vd Magnus Heimburg (t.h.). Foto: Pressbilder. 

Greenpeace Sverigechef Isadora Wronski är kritisk till planen.

– Med enkel matematik kan man lätt förstå att låta oljebolagen ge sig in på våra åkrar och i våra skogar blir totalt ohållbart. Om vi bara skulle odla raps för bränslen på våra svenska åkrar; ingen potatis, inga grönsaker eller andra grödor, skulle vi ändå bara få fram hälften av det bränsle som Sveriges nuvarande vägtransporter kräver, säger hon i ett pressmeddelande.

"Vi behöver satsa på verklig omställning"

Hon anser att ”försöket att stoppa livsmedel i tanken på miljoner bensin- och dieselbilder är ett desperat försök från oljeindustrin att hålla liv i förbränningsmotorn”. Istället måste vi satsa på långsiktigt hållbara lösningar, som satsningar på järnväg, kollektivtrafik, effektivisering och elektrifiering, menar hon.

– En industripolitik från förra seklet löser inte de akuta kriserna för klimatet och naturen. Vi behöver satsa på verklig omställning som håller långt bortom de närmaste tio åren i linje med Parisavtalet och våra miljömål.

Under den tiden anläggningen byggs om kommer företaget behöva ytterligare arbetskraft, men på längre sikt innebär satsningen inga nya arbetstillfällen, enligt DN.

Preemraff kommer att lämna in underlag till bland andra Länsstyrelsen och Naturvårdsverket inom kort. Ansökan ska skickas till Mark- och miljödomstolen före årsskiftet. Målet är att den ombyggda anläggningen ska kunna stå färdig år 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV