Radar

Biståndsorganisationer förespråkar agroforestry 

Agroforestry minskar risken för jorderosion och näringsläckage, och främjar växt- och djurlivet.

Nyligen lanserade regeringen nya biståndssatsningar på restaurering av ekosystem i hav och på land. I det ingår att ta fram en strategi för biologisk mångfald. Avgörande för att satsningarna ska lyckas är att de sker i samverkan med lokalbefolkningarna, menar biståndsorganisationer. 

I ett första skede anslås 55 miljoner kronor till havens biologiska mångfald och 100 miljoner kronor till att återbeskoga 100 miljoner hektar regnskog i Afrika.

– Biståndsministerns satsning på biologisk mångfald är välkommen och bidrar till att fylla behov vi har sett under lång tid i vårt arbete i världens fattiga länder, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect och Vi-skogen i ett pressmeddelande. 

Biståndsorganisationerna We Effect och Vi-skogen påtalar samtidigt vikten av att involvera lokalbefolkningen och deras organisationer:

– De som brukar marken måste absolut vara med och utforma insatserna för att det ska bli rätt i praktiken, manar Anna Tibblin.

Kombinerar träd med grödor

Ett smart sätt att både öka den biologiska mångfalden och samtidigt bekämpa hungern i världen är att satsa mer på agroforestry, eller trädjordbruk. Det menar Malin Gustafsson, samordnare för Agroforestry Network, som stöds av Vi-skogen. 

– Det är en jordbruksmetod som kombinerar träd med grödor eller bete för social, ekologisk och ekonomisk nytta, säger hon. 

Vi-skogen och We Effect hoppas nu att Sida, som kommer att hålla i satsningen på biologisk mångfald, ser fördelarna med agroforestry,  som LFT skrivit om tidigare, för såväl människor som miljö och integrerar konceptet med insatserna.