Radar

Biståndsorganisationer förespråkar agroforestry 

Agroforestry minskar risken för jorderosion och näringsläckage, och främjar växt- och djurlivet.

Nyligen lanserade regeringen nya biståndssatsningar på restaurering av ekosystem i hav och på land. I det ingår att ta fram en strategi för biologisk mångfald. Avgörande för att satsningarna ska lyckas är att de sker i samverkan med lokalbefolkningarna, menar biståndsorganisationer. 

I ett första skede anslås 55 miljoner kronor till havens biologiska mångfald och 100 miljoner kronor till att återbeskoga 100 miljoner hektar regnskog i Afrika.

– Biståndsministerns satsning på biologisk mångfald är välkommen och bidrar till att fylla behov vi har sett under lång tid i vårt arbete i världens fattiga länder, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect och Vi-skogen i ett pressmeddelande. 

Biståndsorganisationerna We Effect och Vi-skogen påtalar samtidigt vikten av att involvera lokalbefolkningen och deras organisationer:

– De som brukar marken måste absolut vara med och utforma insatserna för att det ska bli rätt i praktiken, manar Anna Tibblin.

Kombinerar träd med grödor

Ett smart sätt att både öka den biologiska mångfalden och samtidigt bekämpa hungern i världen är att satsa mer på agroforestry, eller trädjordbruk. Det menar Malin Gustafsson, samordnare för Agroforestry Network, som stöds av Vi-skogen. 

– Det är en jordbruksmetod som kombinerar träd med grödor eller bete för social, ekologisk och ekonomisk nytta, säger hon. 

Vi-skogen och We Effect hoppas nu att Sida, som kommer att hålla i satsningen på biologisk mångfald, ser fördelarna med agroforestry,  som LFT skrivit om tidigare, för såväl människor som miljö och integrerar konceptet med insatserna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV