Glöd · Debatt

Kampen för klimatet och freden går hand i hand

Nordkorea är tillsammans med bland andra USA, Ryssland och Iran en av kärnvapenmakterna i världen.

DEBATT. Den 25:e September anordnade Fridays For Future en global manifestationsdag och den 26:e ägde FN:s internationella dag för totalt avskaffande av kärnvapen rum. Miljontals människor världen över har insett och börjat reagera mot att deras framtid är hotad på många fronter. I det här inlägget vill vi belysa freds- och miljöfrågan.

Ökat antal klimatflyktingar och begränsade resurser ökar risken för konflikter. Vissa nuvarande politiska ledare väljer att rusta för krig och satsar miljarder på vapen och militär. Alltmedan FN:s globala mål uppmanar världens länder att verka för fredliga och inkluderande samhällen samt hållbar energi.

I Sverige får försvarsmakten cirka fem gånger mer än åtgärderna för att bromsa klimatförändringarna, utan krav på styrning eller krav på redovisning av sin klimatpåverkan. Enbart Försvarets utsläpp för inrikes transporter motsvarar en tredjedel av det svenska inrikesflyget, enligt SCB.

Absurda summor läggs idag på militär upprustning. 1 822 miljarder dollar investerades globalt år 2018. Världens militära utgifter fortsätter att öka. Varje timme investerar väldens kärnvapenländer mer på att modernisera befintliga arsenaler än FN:s årliga budget för kärnvapennedrustning. 
Kärnvapnen står färdiga för att utplåna mänskligheten. Behovet av omställning är akut. Vi citerar FNs tidigare generalsekreterare Ban Ki Moon: ”Världen är överbeväpnad och freden underfinansierad”. Vad gör våra svenska politiker?

Femtiosex före detta politiker i Natoallierade länder har skrivit ett öppet brev till sina nuvarande ledare där de uppmanar till att skriva under FN:s förbud mot kärnvapen. Sverige har ännu inte undertecknat.

Kärnkraftsindustrin, uppbackad av vissa politiker propagerar för utbyggd och ny kärnkraft. Och därmed fortsatt spridning av uran och andra miljöfarliga ämnen från gruvbrytning, anrikning, reaktordrift, avfallshantering och kärnkraftsolyckor. Detta trots att alternativen nu byggs mycket snabbare, billigare och är mindre farliga för människor och miljön.

Kärnkraften är inte utsläppsfri. I ett livstidsperspektiv är växthusgasutsläppen från svensk kärnkraft lika stora som från allt årligt svenskt flygande, in- och utrikes. Kärnkraft har så höga kostnader att det nu bara är militära skäl som kan få den ”lönsam”. Den tar årtionden att bygga och våra utsläpp måste börja minska nu. Den tar ännu längre tid att riva och ingen vet än hur avfallet ska säkras i 100 000 år. Riskerna för obegripligt stora katastrofer ökar ju mer man förlänger brukstiden. Kärnkraften måste helt enkelt avvecklas så snabbt som möjligt.

Det är dags att våra makthavare tar miljöfrågorna på allvar. Det gäller politiker och företagsledare på alla nivåer men även dig och mig. Även vi kan påverka utvecklingen genom att handla hållbart, tala om för politiker vad vi tycker och välja kloka politiker.

Måna Wibron
Runa Forsman
Ulrika Hådén
Linnéa Henriksson
Berth Henriksson
Birgitta Krona
Hjördis Johansson
Gertie Gagner
Elisabet Finné (läkare och medlem i SLMK/ Svenska läkare mot kärnvapen)

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Kvinnor för fred, Sundsvall

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV