Radar

De rika släpper ut långt mer än de fattiga

Stadsjeepar var den näst största anledningen till att de globala koldioxidutsläppen ökade mellan 2010 och 2018, enligt Oxfam.

Den rikaste procenten i världen släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av jordens befolkning. Det visar en ny rapport från hjälporganisationen Oxfam.

I rapporten ”Confronting Carbon Inequality” undersöktes konsumtionsutsläpp från olika inkomstgrupper mellan 1990-2015. Under den tiden fördubblades mängden koldioxid i atmosfären.

– Den rika minoritetens överkonsumtion förvärrar klimatkrisen, men det är ungdomar och människor i fattigdom som drabbas av konsekvenserna. Den extrema klimatojämlikheten är en direkt konsekvens av att makthavare i flera decennier strävat efter en ojämlik och klimatskadlig ekonomisk tillväxt, säger Tim Gore, Chef för Oxfams klimatarbete och författare till rapporten i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten står den rikaste procenten i världen för cirka 15 procent av de globala utsläppen och släpper ut mer koldioxid än alla EU-medborgare tillsammans.

Mellan 1990-2015 har den rikaste tio procenten förbrukat en tredjedel av den kvarvarande globala koldioxidbudgeten, jämfört med den fattigaste hälften av jordens befolkning som förbrukat fyra procent. Koldioxidbudgeten är den mängd koldioxid som kan släppas ut i atmosfären utan att orsaka att de globala temperaturerna stiger över 1,5°C – det mål som sattes i Parisavtalet för att undvika de allra värsta effekterna av klimatförändringarna.

Sverige måste göra mer

De årliga utsläppen ökade med 60 procent under samma period. De rikaste 5 procenten stod för över en tredjedel (37 procent) av den ökningen.

Rapporten, som släpps i samband med att klimatfrågan ska diskuteras i FN:s generalförsamling, pekar på behovet av att makthavare arbetar för att minska konsumtionsutsläppen. En stor del av de rikastes utsläpp kommer från importerad konsumtion som inte ingår i nationell utsläppsstatistik i landet de bor i.

– Sverige och andra länder behöver införa åtgärder och mål för att minska konsumtionsutsläppen, även de utsläpp som importeras från andra länder. Det är viktigt att regeringen och samarbetspartierna går vidare med arbetet att sätta mål för detta som utlovat, säger Robert Höglund, kommunikationschef på Oxfam Sverige.

Enligt Oxfams rapport måste den rikaste tio procentens utsläpp bli tio gånger lägre till 2030 för att nå 1,5-gradermålet. Om de rikaste 10 procenten bara skulle minska sina utsläpp till genomsnittet för EU-medborgare skulle de globala utsläppen minska med cirka en fjärdedel.

Läs mer i dagens ledare:
”Vi kan stoppa både ojämlikheten och utsläppen – om vi vill”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV