Glöd · Ledare

Stäng förvaren nu!

Mustafa Huseini är en av många personer i Sverige som sitter inlåst utan att ha begått något brott. I Mustafas fall handlar det hittills om fem månader då han har varit instängd utan att kunna ta emot några besök, och han har ingen aning om hur länge till han kommer fortsätta att sitta i förvar. 

Coronapandemin har satt sina avtryck i den svenska migrationspolitiken, inte bara på så sätt att det har blivit ännu svårare att ta sig in i Sverige, det gör det också svårt att utvisa. Dessutom förlängs väntetiderna i asylprocessen eftersom migrationsdomstolarna har halverat antalet förhandlingar. Det här skapar givetvis en enorm psykisk stress för dem som väntar på ett besked eller som är satta i förvar. Mellan 2015 och 2018 ökade genomsnittstiden för hur länge en person sitter i förvar från 21 till 35 dagar, i dag är den sannolikt ännu högre. Maxtiden som en person får hållas i förvar är ett år, vilket i sig är en oerhört lång tid, men ändå finns det många exempel på personer som har suttit inlåsta ännu längre än så. 

Under våren minskade Migrationsverket antalet förvarsplatser från 519 till 242 för att det skulle bli mindre trångbott och för att man skulle ha möjlighet att isolera avdelningar där någon drabbats av covid-19. Det är i grunden bra att personer släpps ut, fast det hade förstås varit ännu bättre om Migrationsverket först hade gett personerna som släpps ett tillfälligt bidrag eller sett till så att de har någonstans att ta vägen, så att de inte stället tvingas sova i elrum eller på gatan. 

Men trots att en del är släppta så är det alltså fortfarande 242 personer som sitter instängda i ovisshet. 

Det rimliga i den här situationen borde vara att stänga alla förvar helt och samtidigt ge alla personer som har fått avslag de senaste åren och som är kvar i Sverige amnesti. Det är inte rimligt att systemet med förvarsplatser och utvisningar ska upprätthållas mitt under en pågående pandemi. Framför allt är det inte värdigt en rättsstat att personer som inte blivit dömda för något brott ska hållas inlåsta på obestämd tid.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV