Glöd · Debatt

Koppar duger inte för att kapsla in använt kärnbränsle!

Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen, Sundsvall, kräver att regeringen avslår SKBs ansökan om slutförvar i Forsmark för använt kärnbränsle.

DEBATT. Koppar är inte ett tillräckligt bra material för att kapsla in använt kärnbränsle. Det menar flera oberoende forskare, som varnar svenska myndigheter för att använda det som material för att innesluta det använda svenska kärnbränslet.

Sedan 1970-talet, det vill säga i 50 år, har SKB (Svensk kärnbränslehantering, som ägs av de svenska kärnkraftsföretagen) arbetat för att på ett säkert sätt ta hand om det avfall som de svenska kärnkraftverken producerat och producerar. Avfallet ska som bekant förvaras säkert i minst hundratusen år!

Den teknik som SKB valt bygger bland annat på att bränslestavarna kapslas in i koppar. En viktig del i arbetet har varit att testa vilken motståndskraft dessa kopparkapslar har mot korrosion dvs. att inte kapslarna fräts sönder. Det så kallade LOT-experimentet (Long Term Test of Buffer Material) har pågått i cirka 20 år. För en tid sedan tog SKB upp två försökspaket, som varit uppvärmda cirka 500 meter nere i berget till Äspölaboratoriet i Oskarshamn. I ett av försökspaketen konstaterades oväntat mycket korrosion på kopparn.

Vi anser att SKB inte på ett otvetydigt sätt har kunnat visa att koppar är ett tillräckligt bra material för att kapsla in det använda kärnbränslet. Vi menar därför att regeringen av den anledningen med nuvarande underlag inte kan godkänna slutförvaret av använt kärnbränsle i Forsmark utan att den långsiktiga säkerheten äventyras för flera länder i hela Östersjöregionen.

Vi anser också att oberoende experter måste få vara delaktiga i processen och få analysera SKBs fortsatta forskningsarbete när det gäller kopparkorrosion.
Vi kräver därför att regeringen avslår SKBs ansökan om slutförvar i Forsmark för använt kärnbränsle.

Lena Dahlin
Runa Forsman
Berth Henriksson
Linnéa Henriksson
Ulrika Hådén
Hjördis Johansson
Måna Wibron
Stefan Aronson
Ulf Gustafsson

Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen, Sundsvall

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV