Glöd · Debatt

Ungern – ett varnande exempel för hur det kan gå om SD får makten

Svenska och ungerska flaggan utanför presidentkansliet i Budapest inför ett statsbesök.

Ungern har antagit en ny läroplan. Här hemma vill SD avskaffa pressfriheten. Hänger dessa två frågor ihop? Ja, det gör det för Ungern är SD:s drömland, det land dit också många ledande SD:are tagit sin tillflykt. Genom att betrakta Ungern och genom att studera hur SD:are på flykt förhåller sig till sitt nya hemland lär vi oss förstå vad dessa vill skall ske även här. I Ungern framställer de sig själva som politiska flyktingar, på flykt från detta förskräckliga mångkulturella land Sverige, bort från den stora ”massinvandringen”.

Det är Ungerska regimens nationalkonservativa politik som lockat ned dessa SD:are, bort från genus-pedagogik (att flickor skall ges samma uppmärksamhet och utvecklas på lika villkor som pojkar) eller för att slippa feminismen, #metoo och att se Prideflaggan vaja. (Ungern stoppade sitt deltagande i Eurovisionsfestivalen, för mycket inslag av homosexuella. Den nye Borgmästaren i Budapest, som inte delar sin regerings politik, har dock beslutat att i Budapest skall regnbågsflaggan få vaja).

Erik Almquist, mest känd för att slåss med rör, är en av de som med sin familj har flyttat till Ungern. På den SD-anknutna nyhetssajten Exakt 24 får vi av Erik Almqvist veta att ”efter sommarlovet kommer ungerska skolelever studera enligt en ny läroplan som lägger större fokus på nationella och konservativa värden och intressen.”

Och, fortsätter Erik A i sitt inlägg, citerande utbildningsminister Miklos Kasler, nu har en ny läroplan antagits som ska stärka ”ungerska värden och traditioner”. Den skall bidra till ”patriotism” och ”harmoniskt familjeliv”.

Förändringen av Läroplanen har efterfrågats av den reaktionära konservativa pressen Magyar Nemzeth (Ungerns största tidning). Tidningens chefredaktör Ballai, citeras av Erik A, Ungern har nu fått ”en ny läroplan som fokuserar på nationella intressen” och som Ballai hoppas skall ge en ”nationell och spirituell katharsis”. Katharsis låter kanske oskyldigt? Katharsis är grekiska för rening, rensning och historien har visat vad en sådan rening, rensning innebär. Erik A ser fram emot den. Vill ha en sådan i Sverige. Det låter mer oskyldigt att använda ordet katharsis.

Ett nytt ämne i skolan i läroplanen är ”Medborgarkunskap”. ”Skolans obligatoriska litteraturkanon utökas med tre författare”, skriver Erik. För er som undrar. Ungern håller sig med ett upplägg med godkända böcker. En litteraturkanon. Det är samma tankar som SD driver här hemma. En godkänd äkta konservativ, nationell, stödjande familjevärderingar, fosterländsk litteratur.

Vi kan bara ana vad som kommer att ske hos oss om SD får införa sin svenska ”litteraturkanon”. Får vi läsa Pippi Långstrump (självständig tuff tjej helt utanför ”familjevärderingar”) eller Bamse – en tolerant kämpe för de svagare (socialist). Platsar Sjöwall/Wahlöös starkt politiska samhällskritik eller Mankells böcker, Jan Guillou eller den mot diskriminering, rasism och högerextremism aktive feministen Stieg Larsson med sin hjältinna Lisbeth Salander.

Och till alla tvivlare som tycker att jag målar fan på väggen: Läs SD:s partiprogram, ta del av deras motioner och läs framför allt det de inte vill satsa på!

Jag känner inte till alla författare som finns i den Ungerska ”litteraturkanonen”, men där saknas den ungerske judiske nobelpristagaren Imre Kertesz. Vi kan ändå ana, genom Erik A:s redovisning, av de tre nya författarna, som godkänts, vilka som skall ingå in denna kanon. Dessa nya är ”den konservative nationalisten Ferenc Herczeg, den efter omtvistade händelser under andra världskriget kontroversielle Albert Wass och den folkkära, och under kommunisttiden fiendeförklarade, Magda Szabo”.

”Den konservative nationalisten Ferenc Herczeg”? Han hyllade Mussolini! Den ”kontroversielle Albert Wass”. I sanning ett understatement. Albert Wass dömdes till döden i Rumänien för brott mot mänskligheten. Flydde därifrån i skydd av tyskarna och hamnade senare i USA, som inte lämnade ut honom. ”Kontroversiell”?

Den tredje av nya godkända författarna som Erik A tar upp är ”den folkkära, och under kommunisttiden fiendeförklarade, Magda Szabo”.

Erik A kunde inte låta bli. Han söker, som motvikt till ”konservative nationalisten Ferenc Herczeg” och den ”kontroversielle Albert Wass” hävda att regeringen nu också lyft fram en riktigt folkkär författare ur gömmorna. Den ”under kommunisttiden, fiendeförklarade, Magda Szabo”. En god gärning. Eller?

Szabo har aldrig varit fiendeförklarad! Hon var både publicerad och belönad! Vann flera priser. Blev hedersmedborgare i både Budapest och Debrecen. Dekorerad med Ungerska Republikens Stora Meritkors.

Erik A gör allt för att förgylla, upphöja Ungern. Han älskar dess goda ”demokrati” och söker sprida ”sanningen” om detta lands ”fantastiska” regim.

De flyktade SD:arnas barn, om de nu går i vanlig skola, kommer nu att få lära om Ungerns storslagna och fantastiska historia, inget om ungrares roll i judeutrotningarna eller Ungerns uppslutning bakom tysk krigsföring, och barnen kommer att slippa bänka sig vid ”invandrare”, slippa genuspedagogiken och slippa all kunskap om HBTQ-frågor.

Ungerns nya läroplan må mötas av gillande av SD. Deras föredöme. Så vill de att Sverige skall avvecklas, men sista ordet är ännu inte sagt. Alla ungrare gillar definitivt inte läroplanen och när oppositionen segrar, till vilket land tänker de fly till då?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV