Glöd · Ledare

Volymmål är ett hån mot asylrätten

Föreställ dig att du blir svårt sjuk i covid-19. Du forslas i ambulans till sjukhuset men vid ingången möts du av skyltar där det står ”Åk hem igen, bästa vården får du i hemmet” eller ”Om du inte har ett intyg som visar varför just du behöver mer vård än någon annan här så kan vi inte erbjuda någon sjuksäng”.

Det låter absurt, eller hur? Men det är så här ett så kallat volymmål (ett ord som får det att låta som att det handlar om en produkt eller råvara och inte om människoliv), som har diskuterats i den migrationspolitiska kommittén, skulle kunna fungera. Även om ett volymmål (eller ”riktmärke” som Socialdemokraterna föredrar att kalla det) inte kommer innebära ett absolut stopp när vi har uppnått ett visst antal asylsökande så kommer den uttalade ambitionen att vara att få ner antalet flyktingar som söker sig till Sverige.

Det kan man göra på många sätt, men det lättaste är förmodligen att göra det så jävligt som möjligt för de som lyckas ta sig hit.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver migrationsforskaren Joakim Ruist att Sverige, liksom andra länder, på sätt och vis alltid har haft ett volymmål, dock outtalat. ”Ett Sverige som inte hade volymmål hade inte börjat mota bort flyktingar vid Öresundsbron, till exempel”, skriver han. Ruist menar också att asylrätten, så som den är tänkt, inte fungerar och inte har gjort det på fyrtio år. Asylrätten innebär ju nämligen en oinskränkbar rättighet att söka asyl från krig och förföljelse i vilket land som helst. Den innebär inte att alla automatiskt ska få asyl, men den innebär att alla ska ha möjlighet att få sitt ärende prövat. För att komma bort från den diskrepans som råder i dag menar Ruist att vi kan välja mellan att antingen avskaffa asylrätten eller så låter vi alla som vill komma till Sverige komma.

Ruist har en poäng även om han förenklar diskussionen. Visst har Sverige aldrig, i alla fall inte så länge jag kan minnas, varit ”öppet” på så sätt att alla flyktingar som vill kan komma hit. Men under 00-talet och början av 10-talet skedde ändå gradvisa förbättringar fram tills slutet av 2015 då dörren plötsligt stängdes och sedan dess har partierna tävlat i den allt annat än vackra sporten ”hård flyktingretorik”. Därför är det volymmål som diskuteras nu väldigt olyckligt eftersom det så tydligt slår fast att vi ska sträva efter att ta emot färre människor och att du ska ha oerhört starka skäl om du överhuvudtaget ska få komma hit.

Det lämnar också fältet öppet för Sverigedemokraterna att komma med ännu värre utspel som att vi ska ta emot noll asylsökande och att de ska vara fler som lämnar Sverige än som kommer hit, vilket gör att det där med volymmål plötsligt inte låter så farligt ändå.

När en politiker i dag får en fråga om invandring brukar hen börja med att svara att vi i alla fall inte ska tillbaka till situationen hösten 2015. Som om det året representerar något slags mörkt hål som vi inte får trilla ner i igen.

För mig var 2015, fram till den där presskonferensen i slutet av november, ett år att känna stolthet över. Ett år då massor av människor hjälptes åt, tog emot folk på tågstationerna, anordnade soppkök, språkguidning, hjälp med myndighetskontakter och så vidare. Det stämmer att mottagandet var ansträngt på en del håll, men inte så ansträngt att det inte gick. Och om det nu var så att kommunerna gick på knäna och att handläggare och socialarbetare brände ut sig, borde vi inte i så fall ha ägnat de här fem åren åt att dra lärdom av det och bygga upp vår kapacitet så vi kan ha ett bra mottagande nästa gång vi får en stor flyktingvåg?

Resurser finns ju uppenbarligen när vi kan ge miljarder i stödpaket till flygindustrin. Men istället för att bygga ut antalet intensivvårdsplatser har vi bommat igen sjukhusen.

Nu har förhandlingarna i kommittén brutit samman, det är bra eftersom den politik som de såg ut att vara på väg att försöka komma överens om skulle ha inneburit en stor inskränkning på de mänskliga rättigheterna.

Förhoppningsvis kan istället de mer flyktingvänliga partierna i riksdagen – V, MP, C och i viss mån L – pressa Socialdemokraterna i en annan riktning än M och SD har gjort och tillsammans lägga grunden för en humanare politik.

Den senaste tidens förhandlingar har dock med all tydlighet visat att för S och M är det viktigaste inom migrationspolitiken inte att hjälpa människor i nöd utan att se till så att vi absolut inte under några som helst omständigheter tar emot fler människor än något annat EU-land. Vi ska hålla oss på miniminivån, och kanske helst något under till och med.

För hur skulle det se ut om vi tog emot lite fler personer – tänk om det skulle börja spridas ett rykte om att vi var ett solidariskt land, ett land som hjälpte människor i nöd och som stod upp för för humanitära värden? Hemska tanke.

MP:s Annika Hirvonen Falk som, i alla fall hittills, på ett väldigt klart och tydligt sätt har stått upp för asylrätten.

Sossarnas utveckling på migrationsområdet de senaste fem åren.

Glöd · Debatt

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död. 

Glöd · Debatt

”Poänglöst att koppla befolkningsfrågan till ekofascism”

Terroristen Brenton Tarrant, som mördade 51 människor 2019 i två moskéer i Christchurch på Nya Zeeland kallar sig själv ekofascist.

Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan riktas mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga, skriver Anders Sirén i en slutreplik på Valdemar Möllers inlägg i debatten om befolkningsfrågan.

I sin replik till mitt debattinlägg om befolkningsproblematiken återkommer Valdemar Möller än en gång till de så kallade ”ekofascisterna”. Får man tro den rapport som Möller själv länkar till så ingår det i ekofascisternas tankegods – utöver själva fascismen – inte bara idéer om överbefolkningsproblematiken utan också om ekologiskt jordbruk, närodlat, bevarande av skogar och våtmarker, djurrätt, hembygd, vegetarianism, alternativmedicin, skydd av utrotningshotade växt- och djurarter, trädplantering, återvinning, konsumtionskritik, självförsörjning, kamp mot invasiva arter, anti-kapitalism, anti-globalisering, med mera. Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan alltså riktas inte bara mot oss som lyfter befolkningsfrågan utan mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga överhuvudtaget. Ganska poänglöst påpekande med andra ord.

Möller konstaterar att det finns en konflikt mellan att å ena sidan inte vilja uppmuntra folk att skaffa många barn, men att å andra sidan vilja ge stöd åt barnfamiljer för barnens egen skull. Och naturligtvis är det så – om det inte skulle uppstå målkonflikter i samband med att man försöker lösa miljöproblem skulle de alla för länge sedan redan varit lösta!

Trots dessa invändningar erkänner nu Möller, som tidigare bagatelliserat befolkningsproblematiken, att befolkningsökningen behöver saktas ner och till och med vändas. Och han förespråkar att man för att nå dit bör använda morötter hellre än piskor – precis det jag också själv tidigare argumenterat för! Det är glädjande att Möller ändrat sig på denna punkt. Jag hoppas att den fortsatta debatten nu kommer att kunna fokusera på det viktiga: Hur vi snabbast möjligt, och med minst möjliga oönskade bieffekter, ska kunna vända befolkningsökningen till en minskning. Ingen av oss har idag en färdig lösning, men tillsammans måste vi lyckas finna en.