Glöd · Debatt

Villkorslös medborgarlön är grunden för framtidens samhällssystem

Aldrig tidigare har behovet av en villkorslös medborgarlön varit större än nu, menar skribenten.

DEBATT. Aldrig förr har behovet av en villkorslös medborgarlön varit större än nu, när coronaviruset tvingar hela vårt (ekonomiska) system ner på knäna. Ekonomisk rättvisa eller likvärdighet har aldrig funnits i våra moderna, kapitalistiska samhällen och kommer inte heller att finnas när vissa företag eller verksamheter får stöd av staten som följd av corona, medan andra inte får det.

Stöd behövs nu på individnivå så att alla medborgare kan försörja sig med den livsnödvändiga maten och har tak över huvudet. När det är krig kan det bara finnas ett mål: tillräckligt med mat för alla och trygghet i detta samt boende. Corona är kriget mot ett lyxsamhälle som har tappat bort vad som gäller. 

Före och även under coronatiden har bilden i våra moderna samhällen varit så här: De flesta av oss sliter ut sig på sina jobb, känner obalans i sina liv och missnöje med sättet vi lever på. Många längtar efter meningsfullhet, efter att få mer tid, efter att få vara sig själva, vi längtar efter att få leva ut våra passioner, talanger och vår kallelse. Vi blir hindrade från att leva ut allt detta eftersom mycket av vår kraft går till att oro för vår inkomst.

I många länder har en villkorslös medborgarlön diskuterats, länder som Finland och Kenya testar eller har testat detta även i praktiken. En villkorslös medborgarlön är något som betalas ut utan att det krävs motprestation, det vill säga utan att man behöver jobba för det. En villkorslös medborgarlön är en inkomst som garanteras varje människa som en grundläggande rättighet. Den betalas ut oavsett om man jobbar eller inte eller om man är frisk eller sjuk.

En sådan medborgarlön skulle möjliggöra ett värdigt liv för oss alla. Den skulle sänka eller helt ta bort kostnader för till exempel arbetslöshet, socialbidrag, vård, terapier, äldreomsorg och barnomsorg. En medborgarlön skulle främja kreativitet, utbildning och frivilligt arbete. Den skulle göra det enklare att starta ett eget liv och egna verksamheter. Arbetet skulle humaniseras och kostnader för förvaltningen skulle kunna minskas. Ingen skulle behöva stanna kvar på ett jobb som den inte mår bra av. Ingen skulle behöva jobba under omständigheter som tar ifrån oss vår frihet och vår värde som människa.

En villkorslös medborgarlön skulle möjliggöra att vi kunde ta hand om våra anhöriga. Den skulle möjliggöra att vi har ork och tid att uppfostra våra barn till de trygga, balanserade och socialt ansvariga individer som vårt samhälle behöver så desperat. Den skulle möjliggöra att ta hand om våra gamla förälder, om nedsatta anhöriga och så vidare. En villkorslös medborgarlön skulle bidra till friskare, lyckligare och balanserade människor.

Kritiker oroar sig för om utbetalning av en medborgarlön skulle göra att människorna blir lata och inte vill jobba mer. Men det ligger i människans natur att vilja skapa, virka, utveckla, driva fram och bidra. Ingen frisk människa skulle vilja ligga i soffan hela dagarna. Människan är inte lat av sig själv, dock vill hon hålla på med det som hon brinner för, som hon är bra på, hon vill kunna leva ut sina talanger och passioner. I denna längtan är vi alla lika och förenade.
En villkorslös medborgarlön skulle säkerställa de grundläggande behoven. Men allt materiellt utöver detta skulle vi fortfarande behöva jobba för.

Pengarna/resurserna för ett sådant samhällssystem finns, särskilt i rika länder som Sverige. Annars skulle man inte i många länder på allvar diskutera och testa denna modellen i praktiken. 

Vi har blivit lärda att man bara bidrar ”på riktigt” till samhället och systemet genom att arbeta mot betalning. Och att man är bara värdefullt när man jobbar heltid. Dock bidrar vi alla, oavsett. 

En villkorslös medborgarlön är ett steg till att människorna och de moderna samhällen får läka och komma i balans. Bara (ekonomiskt) trygga människor kan nå upp till sina fulla potential och skapa världen som vi längtar efter. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV