Glöd · Debatt

Vi minns alla offer på försöksdjurens dag

Försöksapa på Karolinska Institutets "aphus" i Solna.

DEBATT. I dag, den 24 april, är det Försöksdjurens dag. Denna dag har funnits sedan 1979 med syftet att uppmärksamma alla de miljontals icke-mänskliga djur som utnyttjas och förtrycks i djurförsök. Att säga att denna dag behövs vore en stor underdrift, med tanke på att de verksamheter som utsätter individer av andra arter för dessa djurförsök gör allt för att allmänheten helst ska glömma bort att de ens existerar.

En av de verksamheter som utför djurförsök finns på Karolinska Institutet i Solna. Det är en plats där allmänheten saknar insyn, där alla offer hålls gömda bakom låsta dörrar omgivna av staket dekorerade med taggtråd. Att kunna arbeta ostört i det dolda är viktigt, så att vi på utsidan inte ska ha möjlighet att se den mardrömslika verklighet som är vardag för de individer som plågas på insidan. Karolinska Institutet vill inte att vi ska se de förtryckta individerna instängda i burar, med rädda blickar som blickar ut mot en en miljö där de inte kan få utlopp för sina naturliga beteenden. De vill heller inte att vi ska se deras stress, panik eller höra deras skrik. Det bästa för dessa verksamheter är om vi inte tänker på dessa individer över huvud taget, och speciellt inte som individer med rätt till sina egna kroppar och sina egna liv.

På laboratoriet vid Karolinska Institutet plågas många individer av olika arter – alla lika försvarslösa och värda ett bättre liv. Detta laboratorium är dessutom det enda i Skandinavien som fortfarande använder apor i djurförsök. Aporna kommer från uppfödningar där levnadsvillkoren är under all kritik. Även transporten av apor till Sverige har kritiserats och tidigare uppmärksammades ett fall där flera apor dött under en transport på grund av misskötsel.

Att hålla primater i fångenskap är svårt och innebär risker och problem för aporna, även utanför försöken. Det har framkommit att laboratoriet haft incidenter där individer som inte trivts ihop börjat bråkat till den grad att de fått amputera fingrar, fått djupa rivsår, skador och tänder utslagna. Det har även förekommit att apor har fastnat i delar av buren där de kvävts. Vid ett fall avlivades en apa som var kraftigt avmagrad och flera har avlivats på grund av allvarliga sårskador. Kontinuerlig kritik har även riktats mot laboratoriet under årens lopp då de brustit i den obligatoriska dagliga träningen av apor.

Aphanteringen på Karolinska Institutet är med andra ord inte acceptabel. Jordbruksverket krävde vid en tidpunkt att anläggningen skulle avvecklas, och även själva byggnaden har kritiserats hårt av Jordbruksverkets primatgrupp då de ansåg att apcentret inte motsvarade ett modernt primatcentrum som genomsyras av omtanke om djuren.

Vetenskapliga framsteg och forskning är nödvändigt, men det bör inte ske på bekostnad av andra individers hälsa, frihet eller liv. I dagsläget sker mycket forskning utan djurförsök och det går att utföra forskning där inte individer utsätts för detta. Inte nog med att djurförsök är förkastligt och dyrt, resultaten går många gånger inte att tillämpa på människor. Trots att målet med EU:s lagstiftning är att alla djurförsök ska ersättas på sikt lägger staten stora resurser på att finansiera dessa verksamheter och djurförsök, samtidigt som det inte satsas tillräckligt med ekonomiska resurser på utvecklingen av alternativ till djurförsök. I nuläget finns det inte alternativ till alla djurförsök – men detta rättfärdigar dock inte att vi utsätter icke-mänskliga djur för plågsamma tester mot deras vilja.

Vi skulle inte acceptera att detta gjordes mot människor mot deras vilja och samma kriterier bör gälla alla andra djur då de, precis som vi, är levande och kännande varelser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV