Glöd · Ledare

Ett blomstrande samhälle är möjligt efter krisen

Medan Kina är i full gång med att starta upp sina åskmoln till industrier igen passar andra länder på att testa om denna globala kris kan öppna en lucka för förändring. En grön förändring. Kate Raworth, en ekonom som är välkänd för sin ”munkteori” (donut economy) har i Nederländerna fått i uppdrag att ställa om hela Amsterdam, från ett direkt beroende av en överflödande global marknad till ett samhälle som håller sig och sin ekonomi inom planetens gränser.

Kate Raworths teori är enkel, namnet och formen gör det väldigt lätt att förstå vad hon vill har sagt. Hon målar upp en munk, innerst en liten cirkel (social grund) och ytterst en stor (ekologisk gräns). Mellan cirklarna hittar vi människans och våra samhällens alla grundläggande behov, såsom vatten, energi, jämlikhet och hälsovård (det är degen, det goda på munken). Finns det en brist i samhället så hamnar den i hålet på munken, innanför den sociala grunden, där hittar vi fenomen såsom svält och arbetslöshet. Finns det en överbelastning i samhället, så hamnar den utanför den yttersta cirkeln, med andra ord, utanför planeten och dess ekologiska gränser. Ett balanserat samhälle klarar av att förse alla med deras grundläggande behov inom ramen för naturens gränser.

Ett konkret exempel skulle vara att placera H&M i munken, mellan cirkeln av vår sociala grund och cirkeln av planetens ekologiska gräns. Det mest troliga skulle vara att H&M och dess påkostade gröntvätt går så långt utanför munkens båda cirklar att man helt enkelt får komma överens om att stänga ner företaget. En massproduktion av kläder som håller i några månader och dessutom håller kunderna i ett beroende av nya trender tillhör förhoppningsvis snart det förflutna. Att tillverka ohållbara kläder är ohållbart. Ett företag som dessutom utnyttjar billig arbetskraft utomlands, utan det minimala kravet att garantera sina arbetares rätt att kunna försörja sina familjer, bör tas till domstol och krävas på ersättning till alla som prioriterats bort i jakten på ekonomisk tillväxt.

På tal om ekonomisk tillväxt, Kate Raworth talar gärna om det största missförståndet i vår tid, myten om att våra samhällen bara mår bra om vi har en ekonomisk tillväxt. En kurva som konstant går uppåt är egentligen omöjlig, det är svårt att hitta forskare som skulle argumentera emot detta faktum. Kurvan kommer att gå nedåt, kanske med en rasande fart precis som oljepriserna gjorde i måndags när de landade på minus för första gången i historien. Våra samhällen mår inte bra av att åka berg- och dalbana, däremot mår de bra av balans, något som uppnås av att återställa och existera med den balans som naturen har strävat efter i miljontals år. 

I Nederländerna ska alltså munkteorin prövas. Hur ska detta gå till? Enligt tidningen The Guardian ska Amsterdam bort från det globala beroendet av ekonomisk tillväxt och munkteorin ska in som grundläggande guide till ett samhälle som blomstrar inom planetens gränser. Amsterdams biträdande borgmästare Marieke van Doorninck uttryckte att med utgångspunkt i munkteorin så kommer stadens möjligheter att hantera effekterna av covid-19-krisen att förbättras. Andra fördelar är exempelvis att koldioxidutsläppen kommer att minskas genom regleringar inom byggindustrin, där det kommer att läggas större fokus på återvunnet samt naturligt material, exempelvis trä.

Oavsett om man tillhör dem som tycker att våra samhällen bör förändras eller dem som gärna har kvar den stressiga kapitaliststyrda värld som vi är så blint vana vid, så kommer denna kris och tidsepok att innebära förändring. Alla delar av våra marknader som är ohållbara kommer per definition att gå sönder en dag, det är naturens lag. Det är lika bra att bita i det sura äpplet och börja förändringen nu, medan våren fortfarande kommer med fågelsång…      

De politiker som skrivit ett brev till EU och krävt en grön omställning efter krisen.

EU:s storskaliga jordbrukspolitik som bäddar för framtida öknar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV