Radar

Civilsamhället: Behövs stöd på 900 miljoner kronor

Personer som är isolerade på grund av coronaviruset tar emot matlådor av Stadsmissionen.

De organisationer och föreningar som arbetar med sociala frågor drabbas på flera sätt i coronakrisen. Detta får stora konsekvenser för de utsatta människor i samhället som de arbetar med. Nu har intresseorganisationen Forum, som samlar en lång rad av dessa organisationer, släppt en rapport  med förslag på åtgärder som regeringen kan genomföra.

Många organisationer ser sina finansieringskanaler strypas, som secondhandaffärer, evenemang och kaféer, som LFT rapporterat om tidigare. Samtidigt har behoven hos deras målgrupper på flera sätt ökat, och kommer med stor sannolikhet att fortsätta öka. Det handlar om bland annat hemlösa, isolerade och äldre personer, EU-migranter, ensamkommande och papperslösa. Även våldsutsatta kvinnor och barn är grupper som nu drabbas i större utsträckning.

– Ideella organisationer, som många gånger utgör en trygg plats för människor, vittnar nu om inställda aktiviteter och hotande nedläggningar. Flera av våra medlemsorganisationer berättar om uppsägningar eller rent av hotande konkurser, och konsekvenserna för de människor vi verkar för kommer att vara förödande. Vi vill därför se kraftfulla stödåtgärder för civilsamhället, säger Patrik Schröder, ordförande för Forum, i ett pressmeddelande.

En stor arbetsgivare

I rapporten föreslår Forum att det tillförs ett akut stöd liknande det som getts till näringslivet. De har beräknat att det behövs ett stöd på 900 miljoner kronor under 2020. Man hänvisar till att civilsamhället också är en stor arbetsgivare med mer än 180 000 anställda.

Dessutom beskriver de en stor osäkerhet om hur större bidragsgivare och myndigheter kommer att hantera det faktum att alla de projektaktiviteter som varit en förutsättning för bidrag nu inte kommer att kunna genomföras. 
Därför föreslår Forum att myndigheter visar flexibilitet och förståelse för detta och inte kräver pengar tillbaka.

”Vi ser också gärna att regeringen uppmanar företag och stiftelser som stöttar civilsamhället att inta en liknande hållning.” skriver de.

Se kompetensen

Forum uppmanar också myndigheterna att se de kompetenser som redan finns i civilsamhället både när det gäller stöd till utsatta och i att organisera frivilliga krafter, och att inte skapa nya organisationer för detta under samhällskrisen.

De skriver också att det nu finns en chans att satsa på civilsamhället som en arbetsmarknadsåtgärd och att detta ”kräver relativt små pengar i sammanhanget och kan ge stor effekt på hastigheten av återhämtning i samhället.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV