Glöd · Debatt

Rättvis handel en förutsättning för att motverka klimatförändringarna

För Beatrice Boakye, Fairtrade-certifierad kakaoodlare i Ghana, är klimatförändringarna en stor utmaning.

DEBATT. Allt fler odlare tvingas ge upp sin mark och migrera i klimatförändringarnas spår. Rättvis handel är en förutsättning för att odlare i länder med utbredd fattigdom ska kunna anpassa sig till det förändrade klimatet.

Alltmedan FN:s klimatkonferens i Madrid pågår fortsätter översvämningar, torka och plötsliga väderväxlingar att driva människor från sina hem. I en rapport från 2018 varnar Världsbanken att 143 miljoner människor kan vara på flykt undan klimatförändringarna om inte världens regeringar vidtar nödvändiga åtgärder. Bland de värst drabbade är odlare i länder med utbredd fattigdom som redan i dag tvingas möta effekterna av ett förändrat klimat.
För att odlarna ska ha en chans att anpassa sig till det förändrade klimatet behöver deras inkomster öka och deras möjligheter att investera i ett mer hållbart jordbruk förbättras. Dessutom måste företagen ta ansvar för att motverka kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter i alla produktionsled genom att genomföra en så kallad Human Rights Due Diligence.

Fairtrade verkar för rättvisare handelsvillkor. Fairtrade-certifierade kooperativ och plantager får ett garanterat minimipris när de säljer sina grödor. Därutöver får de en premie för att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt. Odlarna får stöd i att bedöma vilka klimatrisker de står inför och utbildning i hur de kan anpassa jordbruket, exempelvis genom att växla till mer klimatresistenta grödor, öka mångfalden i odlingen och använda vatten mer effektivt.

Men med tanke på omfattningen av den kris vi nu står inför går det inte längre att enbart förlita sig på konsumenternas omtanke om miljö och rättvisa. Inte heller kan det vara upp till odlare i länder med utbredd fattigdom att själva stå för de anpassningar som krävs för att skydda världens mattillgång. Alla måste agera för en mer hållbar världshandel – odlare och företag, kommuner och regeringar, civilsamhälle och konsumenter. Fairtrade och den globala rörelsen för rättvis handel uppmanar därför deltagarna på klimatkonferensen i Madrid att erkänna rättvis handel som en nyckelfaktor för att hantera klimatkrisen.

Klimatkrisen slår hårdast mot människor i länder med utbredd fattigdom, de människor som bär minst ansvar för krisen. De politiska ledare som nu samlas i Madrid behöver vidta brådskande och ambitiösa åtgärder för att aktivt motverka klimatkrisens negativa konsekvenser. I det arbetet spelar rättvis handel en helt avgörande roll.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV