Glöd · Ledare

Liberalerna måste våga vara liberala

Att Liberalerna fortfarande har mage att kalla sig liberaler övergår ofta mitt förstånd. Flera av de beslut som togs och de tal som hölls under partiets landsmöte i helgen andas allt annat än liberalism. Till exempel vill man starkt begränsa både asylinvandringen och numera även arbetskraftsinvandringen. ”Antalet asylsökande till Sverige kommer att minska” sa till exempel Nyamko Sabuni under landsmötet som om det var något hon enhälligt kunde styra över. Man vill också införa språkkrav för medborgarskap och begränsa EBO-lagen (lagen om eget boende för nyanlända), förslag som i mina öron känns allt annat än liberala.

Dessutom pratade Nyamko Sabuni på landsmötet om det ”förortslyft” som hon vill se. Det här så kallade lyftet går bland annat ut på att Skatteverket ska genomföra en folkräkning (!) i förorterna för att se hur många som faktiskt bor i lägenheterna. Folk- och bostadsräkningen avskaffades efter 1990 års räkning då en mer detaljerad folkbokföring gjorde den överflödig. Men nu verkar Liberalerna vilja återinföra det manuella systemet, i alla fall i vissa områden. Tydligen tycker de inte att det finns tillräckligt många kontrollsystem i Sverige som det är. Man vill också försöka styra var människor med försörjningsstöd bosätter sig så att inte alla samlas på samma ställen, hur nu det ska gå till. Det är i alla fall lätt att få känslan av att för L så är utsatta områden ett större problem än utsatta människor.

Som väl är klubbade landsmötet också igenom några förslag som går i en mer liberal och human riktning. Ett sådant är frågan om att utreda aktiv dödshjälp som Liberalerna nu blir andra parti, efter Miljöpartiet, att förespråka. Att människor ska ha rätt att själva bestämma när de vill sluta sina liv är en viktig frihetsfråga och det är bra att Liberalerna också ser det. Det är också bra att de vill ha ett nytt system för organdonation där den som inte vill donera sina organ efter döden aktivt måste meddela det, friheten att välja finns kvar men man ändrar på normen vilket är fullt rimligt eftersom organdonationer trots allt räddar liv och de allra flesta svenskar (cirka 85 procent) är positiva till att donera sina organ. Även beslutet om att pröva så kallade fixrum för sprutnarkomaner – det vill säga rum där man kan ta narkotika under övervakning av sjukvårdspersonal för att minska riskerna för överdoser och dödsfall – är positivt. Det röstades visserligen bara igenom med en rösts marginal men det visar i alla fall att en del ser narkotikaberoende som en sjukdom och inte något som till varje pris ska bestraffas.

De här besluten, samt det faktum att Luf:s ordförande Romina Pourmokhtari är starkt kritisk till Sabunis syn på att begränsa invandringen, visar att det trots allt finns en del liberalism och humanism kvar i Liberalerna. Men precis som i fallet med Kristdemokraterna så är de humanitära krafterna och de som tror på människors frihet snarare än på kontrollsystem och förmynderi starkt nedtryckta inom L för tillfället.

Kanske handlar det om tidsandan och den utbredda tron på att det är straffskärpningar, övervakningar och stängda gränser som väljarna vill se. Men som Tage Danielsson sa: ”Att ge folk vad de vill ha är bara cyniskt. Man ska naturligtvis ge folk det man allra helst vill ge dem – och man ska göra allt för att de ska vilja ha det man vill ge.” Om jag får önska mig något så är det att både Liberalerna och andra partier vågade hörsamma den uppmaningen.

Affärsresor med tåg ökade med 16 procent mellan juli och oktober i år.

Människor som skriker om islamisering för att kronprinsessan Victoria bar en slöja under ett besök i en moské i Bosnien.

Glöd · Debatt

”Poänglöst att koppla befolkningsfrågan till ekofascism”

Terroristen Brenton Tarrant, som mördade 51 människor 2019 i två moskéer i Christchurch på Nya Zeeland kallar sig själv ekofascist.

Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan riktas mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga, skriver Anders Sirén i en slutreplik på Valdemar Möllers inlägg i debatten om befolkningsfrågan.

I sin replik till mitt debattinlägg om befolkningsproblematiken återkommer Valdemar Möller än en gång till de så kallade ”ekofascisterna”. Får man tro den rapport som Möller själv länkar till så ingår det i ekofascisternas tankegods – utöver själva fascismen – inte bara idéer om överbefolkningsproblematiken utan också om ekologiskt jordbruk, närodlat, bevarande av skogar och våtmarker, djurrätt, hembygd, vegetarianism, alternativmedicin, skydd av utrotningshotade växt- och djurarter, trädplantering, återvinning, konsumtionskritik, självförsörjning, kamp mot invasiva arter, anti-kapitalism, anti-globalisering, med mera. Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan alltså riktas inte bara mot oss som lyfter befolkningsfrågan utan mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga överhuvudtaget. Ganska poänglöst påpekande med andra ord.

Möller konstaterar att det finns en konflikt mellan att å ena sidan inte vilja uppmuntra folk att skaffa många barn, men att å andra sidan vilja ge stöd åt barnfamiljer för barnens egen skull. Och naturligtvis är det så – om det inte skulle uppstå målkonflikter i samband med att man försöker lösa miljöproblem skulle de alla för länge sedan redan varit lösta!

Trots dessa invändningar erkänner nu Möller, som tidigare bagatelliserat befolkningsproblematiken, att befolkningsökningen behöver saktas ner och till och med vändas. Och han förespråkar att man för att nå dit bör använda morötter hellre än piskor – precis det jag också själv tidigare argumenterat för! Det är glädjande att Möller ändrat sig på denna punkt. Jag hoppas att den fortsatta debatten nu kommer att kunna fokusera på det viktiga: Hur vi snabbast möjligt, och med minst möjliga oönskade bieffekter, ska kunna vända befolkningsökningen till en minskning. Ingen av oss har idag en färdig lösning, men tillsammans måste vi lyckas finna en.

· Debatt

”Vilken agenda har de som oroar sig för befolkningsökning?”

Är befolkningsfrågan en klimat- och miljöfråga och hur ska den i sådant fall hanteras? Det är viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vilken deras agenda är, svarar Valdemar Möller Anders Sirén.

DEBATT. Givetvis spelar antalet människor i sig roll, inte bara vad vi gör, i det har Anders Sirén helt rätt. Däremot skiljer vi oss åt i synen på vad som behöver göras. Siren skriver i sin replik att vi bör ”avskaffa de ekonomiska incitament som i många länder (Sverige inkluderat) belönar barnafödande och hellre införa ekonomiska incitament som belönar dem som avstår från att skaffa många barn.” Jag antar att det är barnbidrag och liknande bidrag han syftar på här. 

Problemet med det synsättet är att det är barnen som straffas och tvingas växa upp i fattigdom. För oavsett om alla bidrag tas bort är jag övertygad om det kommer finnas människor som kommer fortsätta att skaffa många barn. Dels för att människan inte är enbart en ekonomiskt rationell varelse, för många är en stor familj meningen med livet och källan till en stor lycka. Dels för att det i många kulturer, med en mindre utbyggd social välfärd än Sveriges, är en trygghet att ha många barn eftersom det innebär att någon kommer kunna ta hand om en på ålderns höst.

Att vända populationsökningen är alltså ingen lätt sak, vilket inte betyder att man inte ska försöka. Men jag tror betydligt mer på morötter än på piskor i det här sammanhanget, framförallt eftersom det som sagt är barnen som kommer bli lidande om man slutar att ge bidrag till de som skaffar många barn. 

Även om Anders Sirén aldrig har stött på några ekofascister betyder det inte att de inte finns. FOI rapporterade exempelvis för två år sedan om att pandemin har ”varit en god grogrund för gröna fascistiska idéer”. Det här betyder givetvis inte att alla som oroar sig över befolkningsökningen är ekofascister, vilket jag heller aldrig har påstått, men det är en rörelse som är värd att ta på allvar. 

Därför är det också viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vad deras agenda är.