Radar

11 000 forskare utlyser klimatnödläge

11 000 forskare från olika länder utlyser nu klimatnödläge.

11 000 forskare från 153 länder har i en gemensam artikel i tidskriften Bio Science deklarerat att jorden befinner sig i ett klimatnödläge. Om inte stora globala förändringar äger rum står mänskligheten inför ett ”oöverträffat lidande”, menar de.

Den vetenskapliga artikeln publicerades i samband med 40-årsdagen för den första klimatkonferensen i Genevé. ”Forskare har en moralisk skyldighet att varna mänskligheten för alla typer av hotande katastrofer och berätta ’hur det ligger till’”, inleder forskarna texten.

I artikeln beskrivs bland annat hur klimatet har förändrats sedan 1979. Trots 40 års klimatförhandlingar har mänskligheten i stort sett fortsatt i samma gamla hjulspår, enligt artikeln.

Forskarna menar att klimatkrisen har tydliga kopplingar till en överflödig konsumtion. Andra oroväckande trender som tas upp är bland annat befolkningsökningen, en ökad köttproduktion och ökad skogsskövling.

Vill nå ut brett

Enligt tidningen Aktuell Hållbarhet kommer flera av forskarna som ställer sig bakom studien från Sverige. En av dem är Ola Norrman Eriksson, professor och ämnesföreträdare för miljöteknik vid Högskolan i Gävle. Han säger till tidningen att ett sådant här upprop kan få större genomslag än traditionell forskning.

– Om man som forskare vill bidra till samhällsnytta och förändring är det bästa man kan göra kanske att skriva böcker eller föreläsa. En sådan här artikel som stöds av 11 000 forskare kan på samma sätt nå ut på bred front. Så här många forskare kan nå igenom bruset och här har vi forskarna som Greta säger att vi ska lyssna på.

Forskarna föreslår sex huvudsakliga åtgärder för att motverka utvecklingen:

1. Ersätta fossila bränslen med förnybar energi
2. Minska utsläppen av växthusgaser
3. Skydda och återställa ekosystem
4. Minska köttkonsumtionen
5. Byta fokus från ekonomisk tillväxt till mått på exempelvis välmående
6. Stabilisera befolkningsökningen 

I dagens ledare skriver Valdemar Möller om hur klimathotet prövar vårt abstrakta tänkande, med anledning av de 11 000 forskarnas upprop.