Glöd · Ledare

Miljöaktivister hotas av rädda makthavare

I Sverige skickar anonyma näthatare dödshot till Greta Thunberg. I länder som Filippinerna, Colombia, Indien och Brasilien blir miljöaktivister övervakade, bortträngda från sina marker och i många fall till och med mördade. Miljö- och klimataktivister är kort sagt angripna från alla håll och kanter, vilket också konstateras i Naturskyddsföreningen nya rapport som heter Miljöförsvarare under attack – hoten mot de som skyddar vår natur.

Rapporten släpptes i förra veckan och det är verkligen skrämmande läsning. Här konstateras bland annat att av de 25 organisationer som Naturskyddsföreningen samarbetar med runt om i världen så har läget blivit sämre under de senaste åren för 88 procent. 68 procent av organisationerna säger att regimen i landet betraktar miljörörelsen som ett hot och 24 procent har egna anställda eller personer i organisationens målgrupp som blivit mördade på grund av miljöarbetet som de bedriver.

Det är inte bara miljörörelserna som hotas utan hela civilsamhället. I samma rapport beskrivs även hur det under 1900-talets andra halva skedde en stor demokratiseringsvåg i länder över hela världen, men de senaste tio åren har många länder istället noterat en stark tillbakagång när det gäller demokratiska rättigheter.

Dessutom börjar allt fler länder att ifrågasätta och angripa FN:s mänskliga rättigheter. Det här drabbar bland annat rörelser som kämpar för kvinnors rättigheter, för hbtq-personer, för fackliga rättigheter och för flyktingar. Det finns dock indikationer på att de som engagerar sig i miljö- och landrelaterade frågor i högre utsträckning än andra rörelser drabbas av direkta konfrontationer, och i värsta fall dödsfall.

Det är oftast urfolken som drabbas värst. De som bott på samma plats och brukat marken i generationer men som tvingas flytta när storföretagen behöver plats för nya plantager. Att urfolken i många länder fortfarande är starkt diskriminerade gör det också lättare för företagen att hota dem och ibland till och med mörda. Storföretagen beskyddas dessutom ofta av stater som ser ökad exploatering av naturresurser som absolut nödvändigt för den ekonomiska utvecklingen. Exploateringen möjliggörs också av den globala världshandeln och västvärldens konsumtion av produkter från länder där de här konflikterna pågår. Exempelvis exporteras 40 procent av allt nötkött från Brasilien till Europa och de svenska AP-fonderna investeras i bolag som bidrar till avskogningen i Amazonas.

De monokulturella jätteodlingarna står ofta i skarp kontrast till urbefolkningarnas sätt att bruka jorden. I rapporten står att ”forskning visar att urfolk och lokalsamhällen har väl anpassade förvaltnings- och nyttjandeformer av marker, vilket bidrar till att bevara de naturliga biotoperna. […] De människor som i dagsläget får utstå ett allt större tryck till följd av den ökade konsumtionen är samtidigt alltså de vars brukarmetoder och sedvänjor anses vara del av lösningen för att vända den pågående miljöförstörelsen.”

Hotbilden mot urfolken har som jag ser det två sidor. Dels är det de rent fysiska hindren som de utgör, att deras byar och odlingar står i vägen för resursexploateringen. Men för många är också deras livsstil, som visar att en annan värld och ett annat sätt att organisera samhället på är möjligt, en nagel i ögat. Detta har de även gemensamt med andra miljöaktivister över hela världen.

När Greta Thunberg väljer att inte flyga och att inte konsumera nya saker och samtidigt uppmuntrar miljontals andra unga att göra samma sak blir hon ett direkt hot mot flygbolagen och mot alla företag som lever på vår slit- och slängmentalitet. Den ökade hotbilden mot miljöaktivister måste därför förstås dels som en följd av den ökade världshandeln och den allt hårdare kampen om resurserna, men också att många ser sina positioner hotade av människor som förespråkar en värld som bygger på rättvis fördelning istället för på utnyttjande och skuldsättning.

MP kräver att utbyggnaden av Arlanda ska stoppas, ska bli spännande att se om de lyckas få igenom kravet eller om det blir ännu en fråga där de körs över av S.

USA har lämnat in sin officiella begäran om att lämna Parisavtalet.