Glöd · Ledare

Beskatta bankerna – men inte för att bekosta kapprustning

Förra året gjorde de fyra svenska storbankerna – SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken – tillsammans 112 miljarder kronor i vinst. Att regeringen nu föreslår en bankskatt är i det perspektivet fullt rimligt. Det deprimerande i sammanhanget är att pengarna ska gå till att bekosta höjningen av försvarsbudgeten.

Det finns så oerhört många områden där de här pengarna hade kunnat göra nytta: i skolan, i vården, i arbetet med att hjälpa nyanlända och i satsningarna på miljövänligare energi för att bara ta några exempel. Men istället tycker regeringen att det lämpligaste är att ösa dem på mer vapen och militärer och på så sätt vara en del av den kapprustning som snarare gör världen mer instabil och orolig än tryggare.

Pengarna från bankskatten kommer dock inte på långa vägar att räcka till de försvarssatsningar som regeringen vill se. Från år 2022 till 2025 vill regeringen att anslagen till Försvaret ska öka med 5 miljarder per år tills de uppgår till 83 miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att den totala budgeten för bistånd i dagsläget är ungefär hälften av det, närmare bestämt 43 miljarder kronor. Bara en fjärdedel av den ökade försvarssatsningen ska bekostas av bankskatten, var resten av pengarna ska komma ifrån vet vi ännu inte.

Vad vi inte heller vet är hur bankskatten ska utformas, men många ekonomiexperter tror att det är kunderna som kommer få bekosta det via höjda avgifter. Istället för att låta kunderna betala notan borde man försöka hitta en lösning som gör att bankerna inte längre kan ta ut astronomiska summor i vinst. Pengarna skulle sedan till exempel kunna användas till att finansiera en basinkomst så att vi får tillbaka en del av de pengar vi förlorar genom vårt sparande. Det hade i alla fall varit ett betydligt trevligare och samhällsekonomiskt bättre alternativ än att låta ännu fler grönklädda 18-åringar springa omkring i skogen.

Tumme upp:
Folk mot fossilgas – en aktionshelg för klimatet i Göteborg den 6–8 september.

Tumme ner:
Allt tjafs om vilka som ska få vara med och inte med i politiska samtal.

Glöd · Debatt

”Poänglöst att koppla befolkningsfrågan till ekofascism”

Terroristen Brenton Tarrant, som mördade 51 människor 2019 i två moskéer i Christchurch på Nya Zeeland kallar sig själv ekofascist.

Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan riktas mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga, skriver Anders Sirén i en slutreplik på Valdemar Möllers inlägg i debatten om befolkningsfrågan.

I sin replik till mitt debattinlägg om befolkningsproblematiken återkommer Valdemar Möller än en gång till de så kallade ”ekofascisterna”. Får man tro den rapport som Möller själv länkar till så ingår det i ekofascisternas tankegods – utöver själva fascismen – inte bara idéer om överbefolkningsproblematiken utan också om ekologiskt jordbruk, närodlat, bevarande av skogar och våtmarker, djurrätt, hembygd, vegetarianism, alternativmedicin, skydd av utrotningshotade växt- och djurarter, trädplantering, återvinning, konsumtionskritik, självförsörjning, kamp mot invasiva arter, anti-kapitalism, anti-globalisering, med mera. Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan alltså riktas inte bara mot oss som lyfter befolkningsfrågan utan mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga överhuvudtaget. Ganska poänglöst påpekande med andra ord.

Möller konstaterar att det finns en konflikt mellan att å ena sidan inte vilja uppmuntra folk att skaffa många barn, men att å andra sidan vilja ge stöd åt barnfamiljer för barnens egen skull. Och naturligtvis är det så – om det inte skulle uppstå målkonflikter i samband med att man försöker lösa miljöproblem skulle de alla för länge sedan redan varit lösta!

Trots dessa invändningar erkänner nu Möller, som tidigare bagatelliserat befolkningsproblematiken, att befolkningsökningen behöver saktas ner och till och med vändas. Och han förespråkar att man för att nå dit bör använda morötter hellre än piskor – precis det jag också själv tidigare argumenterat för! Det är glädjande att Möller ändrat sig på denna punkt. Jag hoppas att den fortsatta debatten nu kommer att kunna fokusera på det viktiga: Hur vi snabbast möjligt, och med minst möjliga oönskade bieffekter, ska kunna vända befolkningsökningen till en minskning. Ingen av oss har idag en färdig lösning, men tillsammans måste vi lyckas finna en.

· Debatt

”Vilken agenda har de som oroar sig för befolkningsökning?”

Är befolkningsfrågan en klimat- och miljöfråga och hur ska den i sådant fall hanteras? Det är viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vilken deras agenda är, svarar Valdemar Möller Anders Sirén.

DEBATT. Givetvis spelar antalet människor i sig roll, inte bara vad vi gör, i det har Anders Sirén helt rätt. Däremot skiljer vi oss åt i synen på vad som behöver göras. Siren skriver i sin replik att vi bör ”avskaffa de ekonomiska incitament som i många länder (Sverige inkluderat) belönar barnafödande och hellre införa ekonomiska incitament som belönar dem som avstår från att skaffa många barn.” Jag antar att det är barnbidrag och liknande bidrag han syftar på här. 

Problemet med det synsättet är att det är barnen som straffas och tvingas växa upp i fattigdom. För oavsett om alla bidrag tas bort är jag övertygad om det kommer finnas människor som kommer fortsätta att skaffa många barn. Dels för att människan inte är enbart en ekonomiskt rationell varelse, för många är en stor familj meningen med livet och källan till en stor lycka. Dels för att det i många kulturer, med en mindre utbyggd social välfärd än Sveriges, är en trygghet att ha många barn eftersom det innebär att någon kommer kunna ta hand om en på ålderns höst.

Att vända populationsökningen är alltså ingen lätt sak, vilket inte betyder att man inte ska försöka. Men jag tror betydligt mer på morötter än på piskor i det här sammanhanget, framförallt eftersom det som sagt är barnen som kommer bli lidande om man slutar att ge bidrag till de som skaffar många barn. 

Även om Anders Sirén aldrig har stött på några ekofascister betyder det inte att de inte finns. FOI rapporterade exempelvis för två år sedan om att pandemin har ”varit en god grogrund för gröna fascistiska idéer”. Det här betyder givetvis inte att alla som oroar sig över befolkningsökningen är ekofascister, vilket jag heller aldrig har påstått, men det är en rörelse som är värd att ta på allvar. 

Därför är det också viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vad deras agenda är.