Glöd · Ledare

Vi är fast i lyxfällan

Igår, den 29 juli, inföll årets Overshoot Day – den dag på året då vi har gjort av med lika mycket resurser som jorden kommer att hinna producera under året. Från och med i dag lever vi alltså över våra tillgångar. 

Förra året inträffade den här dagen den 3 augusti, året innan var det den 5 augusti och om vi backar ända tillbaka till 1970 så var det inte förrän den 29 december. Det visar tydligt hur enormt vårt resursslöseri har ökat de senaste decennierna – från att i stort sett ha gjort av med lika mycket resurser som jorden hann producera för femtio år sedan är vi nu uppe i en nivå som skulle kräva nästan två jordklot. Fortsätter vi i den här takten i femtio-sextio år till så kommer året knappt ha hunnit börja förrän vi har gjort av med alla resurser.  
Hur är det i Sverige då, vi som så ofta slår oss för bröstet med hur duktiga vi är på klimatområdet? Ja, om hela världen hade konsumerat som vi svenskar så hade Overshoot Day ägt rum redan den 3 april och vi skulle ha behövt 4,2 jordklot.  

Lek med tanken att det inte handlade om klimatet utan om ekonomi. Om du som privatperson hade varit så här slösaktig hade du sannolikt hamnat hos kronofogden. Om det hade gällt ett företag så hade det snart gått i konkurs och om det gällde ett lands ekonomi så hade det tvingats höja skatterna drastiskt eller göra stora nedskärningar i den offentliga sektorn. I Sverige har vi ett överskottsmål när det gäller statens finanser som från och med i år  innebär att inkomster minus utgifter i genomsnitt ska uppgå till en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel. Tänk er att något liknande infördes på klimatområdet – när vi hade gjort av med de årliga resurserna var det stopp, vi fick inte slösa mer, kanske skulle vi till och med tvingas spara för att kompensera för de år då vi varit otroligt slösaktiga. 

Men det finns ingen klimatkronofogde, ingen som bromsar oss när vi är på väg på vår Thailandssemester eller ska köpa ännu mer prylar som vi inte behöver. Istället för skuldsanering får vi avskogning, klimatförändringar och minskad biologisk mångfald. Kanske är det dags att anmäla hela världen till Lyxfällan.

Värmeböljan ser snart ut att vara över för i år. Skönt!

De dödliga attackerna i Afghanistan fortsätter att dugga tätt, samtidigt som Sverige fortsätter att utvisa.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV