Glöd · Ledare

Det är dags att öppna gränserna

Människan är i grunden gjord för att vara fri. Att kunna strosa över åkern med gräs mellan tårna eller cykla bland berg och slätter. Många av oss mår också som bäst när vi rör oss. Må det vara till en ny plats eller tillbaka till någon vi saknat. Jag är övertygad om att det är ett av skälen till att det är så svårt för oss att inse att vi måste lägga om våra flyg- och bilvanor, trots att snart sagt varenda människa i det här landet är medveten om klimathotet.

I Sverige har vi förmånen att kunna resa vart i världen vi vill. Man kan tvingas stå några veckor i kö hos någon ambassad för att få visum, men vill vi gå en ayurvedakurs i Kerala, åka på studieresa och studera animefilmens historia i Japan eller dansa samba i Brasilien är det enda som står i vår väg vårt samvete. Vi är också ett av de länder vars pass räcker absolut längst. 2018 kom vi in i 187 länder med bara passet och med det hamnade vi på en delad sjätteplats. Till och med om vi skulle vilja flytta till ett annat land är det i de allra flesta fall möjligt, om än ibland lite bökigt.

Friheten, den har vi fått, inte för att vi gjort oss förtjänta av den, utan för att vi hade turen att födas i rätt del av världen. När Nyamko Sabuni i början på månaden förklarade att hon var emot mångkulturella samhällen var det heller inte de svenska restaurangerna i Indien och Thailand eller de svenska samhällena i Spanien hon vände sig emot. Istället är det människor från andra länder som kommer hit och tar med sig sina egna värderingar och kulturella uttryck som ifrågasätts.

Hon ondgör sig över att många av dem som kommer dessutom kommer utan asylskäl och det må vara sant, i en värld där fattigdom, naturkatastrofer eller krig i sig inte är tillräckligt, blir det så klart många människor som flyr utan ”asylskäl”. Det gör inte att de inte har behov av att få komma bort, få komma hit. Men låt oss ta en paus från den diskussionen ett stund. För frågan borde aldrig handlat om det från första början. Det borde inte vara intressant om hotet mot personens liv är personligt riktat mot hen eller inte. Det borde inte vara relevant att ställa sig frågan om personen kommer dö så fort hen blir utvisad. Istället borde det handla om varför vi som fötts här skulle ha rätt till större friheter än hen, som inte gjort det.

Det är kanske så att det är svårt att öppna gränserna redan i morgon, jag är inte helt övertygad om det, men öppna gränser måste vara målet. En värld där människors rättigheter inte sorteras utifrån ursprung, tro eller etnicitet. En värld där människor kan röra på sig och känna efter var de trivs bäst. Där kulturer kan stötas och nötas. Där vi låter oss ta intryck av dem som kommer och låter dem få chansen att ta intryck av oss. Det är också det som är integration. Med ett mål om öppna gränser i bakhuvudet känns det också märkligt att diskutera huruvida någon från Kabul, med krig och självmordsbombare, har rätt att stanna här.

Damfotbollen växer så att det märks.

Trump härjar runt med utrotningshot.

Glöd · Debatt

”Poänglöst att koppla befolkningsfrågan till ekofascism”

Terroristen Brenton Tarrant, som mördade 51 människor 2019 i två moskéer i Christchurch på Nya Zeeland kallar sig själv ekofascist.

Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan riktas mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga, skriver Anders Sirén i en slutreplik på Valdemar Möllers inlägg i debatten om befolkningsfrågan.

I sin replik till mitt debattinlägg om befolkningsproblematiken återkommer Valdemar Möller än en gång till de så kallade ”ekofascisterna”. Får man tro den rapport som Möller själv länkar till så ingår det i ekofascisternas tankegods – utöver själva fascismen – inte bara idéer om överbefolkningsproblematiken utan också om ekologiskt jordbruk, närodlat, bevarande av skogar och våtmarker, djurrätt, hembygd, vegetarianism, alternativmedicin, skydd av utrotningshotade växt- och djurarter, trädplantering, återvinning, konsumtionskritik, självförsörjning, kamp mot invasiva arter, anti-kapitalism, anti-globalisering, med mera. Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan alltså riktas inte bara mot oss som lyfter befolkningsfrågan utan mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga överhuvudtaget. Ganska poänglöst påpekande med andra ord.

Möller konstaterar att det finns en konflikt mellan att å ena sidan inte vilja uppmuntra folk att skaffa många barn, men att å andra sidan vilja ge stöd åt barnfamiljer för barnens egen skull. Och naturligtvis är det så – om det inte skulle uppstå målkonflikter i samband med att man försöker lösa miljöproblem skulle de alla för länge sedan redan varit lösta!

Trots dessa invändningar erkänner nu Möller, som tidigare bagatelliserat befolkningsproblematiken, att befolkningsökningen behöver saktas ner och till och med vändas. Och han förespråkar att man för att nå dit bör använda morötter hellre än piskor – precis det jag också själv tidigare argumenterat för! Det är glädjande att Möller ändrat sig på denna punkt. Jag hoppas att den fortsatta debatten nu kommer att kunna fokusera på det viktiga: Hur vi snabbast möjligt, och med minst möjliga oönskade bieffekter, ska kunna vända befolkningsökningen till en minskning. Ingen av oss har idag en färdig lösning, men tillsammans måste vi lyckas finna en.

· Debatt

”Vilken agenda har de som oroar sig för befolkningsökning?”

Är befolkningsfrågan en klimat- och miljöfråga och hur ska den i sådant fall hanteras? Det är viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vilken deras agenda är, svarar Valdemar Möller Anders Sirén.

DEBATT. Givetvis spelar antalet människor i sig roll, inte bara vad vi gör, i det har Anders Sirén helt rätt. Däremot skiljer vi oss åt i synen på vad som behöver göras. Siren skriver i sin replik att vi bör ”avskaffa de ekonomiska incitament som i många länder (Sverige inkluderat) belönar barnafödande och hellre införa ekonomiska incitament som belönar dem som avstår från att skaffa många barn.” Jag antar att det är barnbidrag och liknande bidrag han syftar på här. 

Problemet med det synsättet är att det är barnen som straffas och tvingas växa upp i fattigdom. För oavsett om alla bidrag tas bort är jag övertygad om det kommer finnas människor som kommer fortsätta att skaffa många barn. Dels för att människan inte är enbart en ekonomiskt rationell varelse, för många är en stor familj meningen med livet och källan till en stor lycka. Dels för att det i många kulturer, med en mindre utbyggd social välfärd än Sveriges, är en trygghet att ha många barn eftersom det innebär att någon kommer kunna ta hand om en på ålderns höst.

Att vända populationsökningen är alltså ingen lätt sak, vilket inte betyder att man inte ska försöka. Men jag tror betydligt mer på morötter än på piskor i det här sammanhanget, framförallt eftersom det som sagt är barnen som kommer bli lidande om man slutar att ge bidrag till de som skaffar många barn. 

Även om Anders Sirén aldrig har stött på några ekofascister betyder det inte att de inte finns. FOI rapporterade exempelvis för två år sedan om att pandemin har ”varit en god grogrund för gröna fascistiska idéer”. Det här betyder givetvis inte att alla som oroar sig över befolkningsökningen är ekofascister, vilket jag heller aldrig har påstått, men det är en rörelse som är värd att ta på allvar. 

Därför är det också viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vad deras agenda är.