Glöd · Ledare

Gör inte kristendomen till ett rasistiskt slagträ

Kristna värderingar är på frammarsch, i alla fall om vi ska tro en undersökning från Linnéuniversitet, den visar nämligen att andelen som tycker att kristna värden är viktiga har ökat från 20 till 40 procent från 2014 till 2018. Samtidigt, och detta kanske är det mest intressanta, är det inte fler som säger sig ha en kristen tro eller identitet, den siffran är till och med något sjunkande. Så hur går detta ihop?

Sverige har länge varit ett av världens mest sekulariserade länder, det är något som inte har förändrats på senare år. ”Kristna värderingar” handlar alltså om något annat. Statsvetaren Magnus Hagevi har analyserat undersökningen och sett att det finns en korrelation mellan dem som anser att vi bör ta emot färre flyktingar och dem som tycker att vi bör satsa på ett samhälle med kristna värderingar. ”Uppgången kan till viss del förklaras av invandrarkritiska människors vilja att kunna exkludera människor som de menar inte är anpassade till vad de uppfattar vara kristna värden”, skriver han på sin blogg.

Men vad är då en kristen värdering? Precis som ”svenska värderingar” som också har varit på modet ett tag är det svårt att ringa in och svaret blir sannolikt olika beroende på vem du frågar. Är det budorden om att inte dräpa och att inte stjäla (budskap som återfinns i olika former inom de flesta religioner)? Är det den gyllene regeln om att göra för andra vad du vill att de ska göra för dig? Eller är det att ungdomar som har varit olydiga och kvinnor som har haft sex innan äktenskapet ska stenas till döds ( ja, det står också i Bibeln)?

Poängen är förstås att ”kristna värderingar” är ett så vitt och luddigt begrepp att det nästan inte säger någonting. Det är förstås sant att den protestantiska formen av kristendomen har spelat en mycket viktig roll i den svenska kulturen under många hundra år och påverkat vårt sätt att se på saker. Men exakt på vilka sätt är svårare att definiera. Hur vårt samhälle hade sett ut om Luther aldrig spikat upp sina teser i Wittenberg får vi aldrig veta, men sannolikt hade de flesta av oss tyckt att mord och stöld varit fel även då.

Det är inte bara i Sverige utan även i stora delar av Europa som så kallade kristna och konservativa värderingar växer. I Polen styr partiet Lag och rättvisa, med starka band till katolska kyrkan, och i Ungern är Viktor Orbáns Fidesz (som visserligen blev utsparkade ur den kristdemokratiska gruppen i EU-parlamentet men som fortfarande kallar sig nationalkonservativa och kristdemokratiska) totalt dominerande. Även Jair Bolsonaro i Brasilien har starka kopplingar till den katolska kyrkan. Partier som dessa använder gärna etiketten ”kristna värderingar” för att sprida sina budskap om att vi inte ska tillåta abort eller samkönade äktenskap, att familjen är helig och framför allt att vi ska skydda gränserna.

Huruvida stängda gränser är förenliga med kristna värderingar eller ej kan verkligen diskuteras. Den svenska kyrkan, och även kyrkor i många andra länder, har en stark tradition av att hjälpa flyktingar. I Bibeln finns också många berättelser om flykt, i Andra Moseboken står det till exempel att ”en invandrare får du inte förtrycka. Ni vet hur det är att vara invandrare, ni var ju själva invandrare i Egypten.”

Ännu mer diskutabelt är det som nu sker i flera av dessa ”kristna värderings-länder” där smutskastningen av flyktingar är enorm och familjer som skaffar många barn slipper betala skatt eller får avskrivna lån eftersom de bidrar till att stärka nationens överlevnad och skydda den från invandrare. Sverige är som tur är inte där ännu men det finns starka krafter som drar åt det hållet, och undersökningen från Linnéuniversitet är ytterligare en indikator på det.

När folk som inte är troende börjar prata om kristna värderingar kan det alltså finnas anledning att dra öronen åt sig, sannolikheten är stor att de helt enkelt menar rasistiska värderingar.

Fler och fler börjar ifrågasätta maktstrukturerna på Dramaten, inte en dag för tidigt.

EU-parlamentet tycker inte att vegokorv ska få heta vegokorv.

Glöd · Debatt

”Poänglöst att koppla befolkningsfrågan till ekofascism”

Terroristen Brenton Tarrant, som mördade 51 människor 2019 i två moskéer i Christchurch på Nya Zeeland kallar sig själv ekofascist.

Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan riktas mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga, skriver Anders Sirén i en slutreplik på Valdemar Möllers inlägg i debatten om befolkningsfrågan.

I sin replik till mitt debattinlägg om befolkningsproblematiken återkommer Valdemar Möller än en gång till de så kallade ”ekofascisterna”. Får man tro den rapport som Möller själv länkar till så ingår det i ekofascisternas tankegods – utöver själva fascismen – inte bara idéer om överbefolkningsproblematiken utan också om ekologiskt jordbruk, närodlat, bevarande av skogar och våtmarker, djurrätt, hembygd, vegetarianism, alternativmedicin, skydd av utrotningshotade växt- och djurarter, trädplantering, återvinning, konsumtionskritik, självförsörjning, kamp mot invasiva arter, anti-kapitalism, anti-globalisering, med mera. Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan alltså riktas inte bara mot oss som lyfter befolkningsfrågan utan mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga överhuvudtaget. Ganska poänglöst påpekande med andra ord.

Möller konstaterar att det finns en konflikt mellan att å ena sidan inte vilja uppmuntra folk att skaffa många barn, men att å andra sidan vilja ge stöd åt barnfamiljer för barnens egen skull. Och naturligtvis är det så – om det inte skulle uppstå målkonflikter i samband med att man försöker lösa miljöproblem skulle de alla för länge sedan redan varit lösta!

Trots dessa invändningar erkänner nu Möller, som tidigare bagatelliserat befolkningsproblematiken, att befolkningsökningen behöver saktas ner och till och med vändas. Och han förespråkar att man för att nå dit bör använda morötter hellre än piskor – precis det jag också själv tidigare argumenterat för! Det är glädjande att Möller ändrat sig på denna punkt. Jag hoppas att den fortsatta debatten nu kommer att kunna fokusera på det viktiga: Hur vi snabbast möjligt, och med minst möjliga oönskade bieffekter, ska kunna vända befolkningsökningen till en minskning. Ingen av oss har idag en färdig lösning, men tillsammans måste vi lyckas finna en.

· Debatt

”Vilken agenda har de som oroar sig för befolkningsökning?”

Är befolkningsfrågan en klimat- och miljöfråga och hur ska den i sådant fall hanteras? Det är viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vilken deras agenda är, svarar Valdemar Möller Anders Sirén.

DEBATT. Givetvis spelar antalet människor i sig roll, inte bara vad vi gör, i det har Anders Sirén helt rätt. Däremot skiljer vi oss åt i synen på vad som behöver göras. Siren skriver i sin replik att vi bör ”avskaffa de ekonomiska incitament som i många länder (Sverige inkluderat) belönar barnafödande och hellre införa ekonomiska incitament som belönar dem som avstår från att skaffa många barn.” Jag antar att det är barnbidrag och liknande bidrag han syftar på här. 

Problemet med det synsättet är att det är barnen som straffas och tvingas växa upp i fattigdom. För oavsett om alla bidrag tas bort är jag övertygad om det kommer finnas människor som kommer fortsätta att skaffa många barn. Dels för att människan inte är enbart en ekonomiskt rationell varelse, för många är en stor familj meningen med livet och källan till en stor lycka. Dels för att det i många kulturer, med en mindre utbyggd social välfärd än Sveriges, är en trygghet att ha många barn eftersom det innebär att någon kommer kunna ta hand om en på ålderns höst.

Att vända populationsökningen är alltså ingen lätt sak, vilket inte betyder att man inte ska försöka. Men jag tror betydligt mer på morötter än på piskor i det här sammanhanget, framförallt eftersom det som sagt är barnen som kommer bli lidande om man slutar att ge bidrag till de som skaffar många barn. 

Även om Anders Sirén aldrig har stött på några ekofascister betyder det inte att de inte finns. FOI rapporterade exempelvis för två år sedan om att pandemin har ”varit en god grogrund för gröna fascistiska idéer”. Det här betyder givetvis inte att alla som oroar sig över befolkningsökningen är ekofascister, vilket jag heller aldrig har påstått, men det är en rörelse som är värd att ta på allvar. 

Därför är det också viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vad deras agenda är.