Radar

Träning kan minska konsumtion av alkohol

Kvinnor som tränar.

För den som dricker mycket alkohol kan fysisk träning och aktivitet också användas som ett sätt att minska alkoholkonsumtionen. Det visar en ny studie.

Bara knappt 20 procent av de som överkonsumerar alkohol får professionell hjälp för sitt missbruk. Ett sätt att nå människor som dricker för mycket alkohol kan vara att föreslå en livsstilsförändring genom fysisk aktivitet snarare än att fokusera på själva alkoholintaget. 

– Stigma, brist på förmåga att se på sin alkoholkonsumtion som ett problem och en önskan om att hantera drickandet på egen hand är hinder mot att söka hjälp, säger Maria Jirwe, professor vid Röda Korsets Högskola och en av forskarna i studien, i ett pressmeddelande

Riskbruk innebär ofta stillasittande

Hon förklarar att utöver att alkoholkonsumtionens direkta negativa effekter innebär det ofta också ett omfattande stillasittande. I den nya studien har man undersökt vilka effekter yoga och aerobics har på vuxna som inte har sökt behandling eller hjälp men som har för stor alkoholkonsumtion:

– Generellt har träning konstaterade positiva effekter på människans fysiska och mentala hälsa, men det finns också indikationer som tyder på att det är en bra behandlingsmetod för personer med riskbruk och skadligt bruk av alkohol. Träning som behandlingsmetod har inte heller någon stigmatisering kopplat till sig. Att träna påverkar humöret på ett positivt sätt och suget efter att konsumera alkohol kan reduceras, vilket i sin tur för med sig ett minskat alkoholintag, säger Maria Jirwe.

Även självförtroende och självkänsla stärktes

De flesta av studiens deltagare hade inte planerat att söka hjälp eller behandling för sitt alkoholintag eftersom de inte ansåg sig ha ett missbruk eller riskbruk. Därmed menade att de inte hade något behov av vård. 

– Genom att presentera forskningen på ett sätt där personerna kan få hjälp att ändra sina beteenden eller mönster, snarare än att konkret ställa frågan om de vill sluta dricka alkohol kände deltagarna att det var något som de ville testa, säger Maria Jirwe.

Genom att träna började deltagarna att förändra sin livsstil och deras ökade fysiska aktivitet ledde också till att flera ville förändra sitt alkoholintag. En träning som passade deltagarnas nivå av fysisk form, och anpassad efter deras tidigare erfarenheter av att träna, minskade suget att dricka. 

– Det var inte bara den fysiska- och mentala hälsan som förbättrades hos deltagarna, utan även deras självförtroende och självkänsla, säger Maria Jirwe.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV