Radar

Tätare sådd gav större skörd med mindre arbetsinsats

Sådd vårkorn.

Genom att så vårkorn tätare kan man få större skörd och mindre mängd ogräs. Det visar ett fältförsök från Sveriges lantbruksuniversitet om klimatvänliga metoder för att bekämpa ogräs som också krävde mindre arbetsinsats.

Större skörd till en minskad arbetsinsats och bättre utnyttjande av växtnäringen kan bli verklighet om man minskar radavståndet på såmaskinen. När Sveriges lantbruksuniversitet gjort fältförsök med vårkorn har grödan själv fått konkurrera ut ogräset. 

– Varje frö har en konkurrenscirkel runt sig och ju mer av grödan som täcker marken desto mindre mängd ogräs får plats, säger David Hansson, forskare vid institutionen för biosystem och teknologi på SLU:s hemsida

– Vi ville undersöka hur tätt man kan så jämfört med det normala för att kunna utveckla ogräsbekämpningsmetoder som är kostnadseffektiva och klimatvänliga, fortsätter han. 

Han förklarar att skörden ökade med mellan 8–14 procent när man i försök minskade radavståndet. Genom minskat avstånd mellan raderna slapp man ogräsharva efter sådden i projektet som har finansierats av Jordbruksverket. I försöken som genomfördes 2021–2023 minskades radavståndet i såmaskinen från 12,5 centimeter till 6,25 centimeter. 

Kemiska ogräsmedel kan minska

I kompletterande försök undersöktes om tätare sådd gav bättre skörd även med kombinerad kemisk liksom mekanisk och kemisk ogräsbekämpning, men den minskade istället. Försöket visade alltså att grödans egna ogränskonkurrerande förmåga är tillräcklig för att åstadkomma den större skörden. 

– Genom att utnyttja grödans egenskaper för att trycka undan ogräs kan användningen av kemiska ogräsmedel i spannmålsodlingen minska, säger David Hansson. 

Dessutom innebär mindre mekanisk ogräsbekämpning minskade utsläpp då maskinerna kan köras mindre. Nu är frågan om samma resultat kan uppnås även med andra grödor, samt hur bevattning och gödsling kan påverka. 

– När åkermark av olika anledningar försvinner behöver vi kunna ta ut högre skördar på mindre yta. Det här kan vara ett sätt att maximera avkastningen genom att optimera användningen av mark och näringsämnen, säger David Hansson.

Såtäthet

Projekten Effekten av sådensitet och såmönster på stråsäds ogräskonkurrerande egenskaper i ekologisk produktion och Effekten av sådensitet och såmönster på skörd och ogräskonkurrens hos vårkorn finansierades av Jordbruksverket och SLU Partnerskap Alnarp i samarbete med Väderstad AB. Du kan läsa rapporten Effekten av rad- och plantavstånd på skörd och ogräskonkurrens vid ekologisk odling av vårkornsorterna Irina och Planet här.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV