Radar

Nio av tio vill skydda hav och marina ekosystem

Solnedgång över hav

Nästan alla svenskar anser att det är viktigt att skydda havet och de marina ekosystemen och en stor majoritet anser att bottentrålning inte är en hållbar fiskemetod. Det framgår av en ny undersökning i sju EU-länder.

Mer än nio av tio svenskar menar att det är nödvändigt eller viktigt att skydda havet och de marina ekosystemen. Det ser ut på samma sätt i EU i stort – nio av tio av tio EU-medborgare anser att det är mycket viktigt att skydda hav och marina ekosystem enligt en ny rapport av forskningsinstitutet Sapience i Bryssel på uppdrag av de icke-statliga organisationerna Oceana och Seas at Risk

90 procent av alla tillfrågade, omkring tusen invånare i Danmark, Tyskland, Irland, Portugal, Spanien, Sverige och Nederländerna, anser att marina skyddade områden är nödvändiga för att bevara marin biologisk mångfald, och 73 procent svarar att de skulle stöda ett förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden. I Sverige är något fler, 77 procent, för ett förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden. 

Stort stöd för marina skyddade områden

Bara 41 procent av de svenska medborgarna anser att nuvarande lagar skyddar haven på ett effektivt sätt, 82 procent vill att politiker prioriterar skydd åt den marina biologiska mångfalden högre och 78 procent anser att bottentrålning ska regleras hårdare, rapporterar Naturskyddsföreningen om den svenska delen av undersökningen. 

Allra flest stöder hårdare reglering av bottentrålning i Portugal där hela 93 procent svarar att de verkligen instämmer, följt av Spanien och Irland där 87 procent svarar det. Enligt Sapience rapport är kunskapen om marina skyddade områden relativt låg då bara en av tre fullt ut känner till syftet med dem. När de väl är informerade om dem svarar dock nio av tio att marina skyddade områden är nödvändiga för att skydda marin biologisk mångfald. Tre av fyra medborgare i EU svarar att de stöder ett förbud av bottentrålning i marina skyddade områden och nästan nio av tio svarar att de förväntar sig att politiska ledare ska prioritera bevarandet av marin mångfald.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV