Radar

Fästing som kan bära på farligt virus upptäckt

Fästing.

En ny fästingart som kan bära på Krim-Kongo blödarfebervirus har för första gången upptäckts i Sverige. Fästingen upptäcktes i Stockholmsområdet och har nu analyserats av Statens veterinärmedicinska anstalt som uppmannar folk att rapportera in fästingfynd. 

Fästingen rapporterades in via Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) nätverktyg Rapportera fästing. Den nya fästingarten, brokig fårfästing, finns i Iran, Kazakstan, bergsområden i Centralasien och i södra Europa. Den kan bära på flera olika typer av smittor och virus som än så länge inte finns i Sverige.

– Den nya upptäckten visar att vår övervakning kan fungera som en tidig varningssignal för nya fästingarter. Det är viktigt att tidigt kartlägga exotiska fästingarter, som till exempel den nu påträffade Dermacentor marginatus. De kan bära på virus, bakterier och parasiter som i dag inte förekommer i landet. Denna typ av övervakning kan hjälpa oss att vara bättre förberedda om djur eller människor smittas, säger Anna Omazic, forskare på SVA.

De fästingar som har rapporterats in till SVA har undersökts och analyserats för bland annat Krim-Kongo blödarfebervirus som kan orsaka sjukdomen blödarfeber. Enligt Karolinska institutet (KI) finns viruset i ett 40-tal länder och har spridits till nya områden, som Spanien och Frankrike, till följd av klimatförändringarna. Enligt KI är det en allvarlig sjukdom som har en dödlighet på upp till 40 procent beroende på den drabbades hälsostatus. 

Inget Krim-Kongo-virus upptäckt

Den som infekteras kan få feber, muskelvärk och ledsmärtor samt kräkningar och blödningar som kan leda till organsvikt, och det finns i dag ingen effektiv behandling, enligt KI som dock forskar på viruset och som i en studie som publicerades under våren kunde visa hur viruset tar sig in i våra celler. Detta kan utgöra ett viktigt steg på vägen mot att ta fram ett läkemedel mot Krim-Kongo blödarfeber. De fästingfynd som rapporterades in till SVA under 2023 har analyserats och inget Krim-Kongo blödarfebervirus har upptäckts. 

– Resultaten är som vi förväntade oss. Vi är mycket glada att alla fästingar var negativa för Krim-Kongo blödarfebervirus – ett virus som kan orsaka svår sjukdom hos människor. Vi behöver fortsätta analysarbetet och studera den nya arten vidare innan vi kan ge mer information om fallet, säger Giulio Grandi, veterinär och parasitolog på SVA.

Uppmanar till fortsatt rapportering

SVA uppmanar till fortsatt rapportering av både vanliga och ovanliga fästingfynd i hela landet med hjälp av Rapportera fästing. Under 2024 gör SVA en särskild satsning mot tajgafästingar i de nordligaste länen och analyserar dessa för TBE-virus.

– Varje rapport är en viktig pusselbit i arbetet med att övervaka fästingarnas utbredning och att kartlägga de arter som finns i landet samt utvärdera risken för spridning av fästingburna sjukdomar. Vi hoppas att allmänheten i hela landet vill fortsätta att hjälpa oss att genom att rapportera in fästingfynd till SVA under sommaren. Alla kan bidra till forskningen, säger Anton De Jong, forskare på SVA.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV