Radar

De här kommunerna är bäst på blommande vägrenar

Blommande vägren.

Många svenska kommuner jobbar inte med att gynna blomrika vägrenar för att hjälpa pollinatörer enligt Naturskyddsföreningens nya enkätundersökning. Men tre kommuner har kommit långt i sitt arbete. 

Insatser för att öka blommande växter i vägrenar runt om i Sverige är viktiga för att hjälpa pollinatörer som både får mat och boplatser där. Linköping är den svenska kommun som gör bäst och mest arbetet för att öka ängsblommor längs kommunens vägar, följt av Stockholm och Malmö.

– Framgångsfaktorerna för kommunerna i topp är att de tagit fram politiskt förankrade strategier för att gynna vilda pollinatörer. Blommande vägkanter är inte bara vackra, de är viktiga för vår hotade biologiska mångfald, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Bara en procent av den svenska ängsmarken finns kvar, övriga 99 procent har försvunnit under de senaste hundra åren. Ängsmarken är viktig plats för många växter, svampar och insekter, och den krympande ängsmarken har inneburit minskad biologisk mångfald.

Slåtter gynnar ängsblommor

Därför utförs insatser för att återställa ängsmark på olika platser. En insats som används är att ta bort invasiva arter, en annan handlar om slåtter – det vill säga att man slår växtligheten och tar bort de slagna växtresterna. Detta för att göra marken mindre näringsrik vilket ängsväxterna trivs bäst i.

Naturskyddsföreningen har genomfört en enkätundersökning i vilken 172 av 290 kommuner deltog. Sedan har kommunerna rankats efter hur de arbetar, och omfattningen av deras arbete, för att få till stånd vägrenar med ängsblommor som är viktiga för olika pollinatörer som bin, fjärilar och andra insekter.

Majoriteten av kommunerna i undersökningen gör inte mycket för att skapa bra förutsättningar för blommande vägrenar, medan vissa har kommit långt. Efter Linköping, Stockholm om Malmö kommer Karlstads kommun, Lomma kommun och Trollhättan stad på en delad fjärdeplats.

– Ett stort grattis till alla kommuner som placerat sig i topp! Sveriges 600 000 kilometer långa vägnät har stor potential att bli världens längsta blomsteräng, så nu hoppas vi att fler tar efter, säger Karin Lexén.

Rapporten Hur arbetar Sveriges kommuner för att gynna blomrika vägkanter? kan du hitta här

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV