Radar

Pollinerande insekter trivs bättre i vägrenar med lite trafik

Vägren med rödklöver.

Vägrenar som klipps sällan kan fungera som en bra miljö för pollinerande insekter. Men är vägen för tungt trafikerad försämras miljön för vilda bin och fjärilar. Det visar en ny studie vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Trafikverket sköter vissa vägrenar i Skåne med syfte att bevara biologisk mångfald och gynna pollinerande insekter. Istället för att klippas två gånger under sommaren klipps de bara en gång på sensommaren, efter att de flesta växter har blommat över. 

Forskare vid SLU har nu undersökt vilken effekt denna förändring har på pollinatörer och vilda växter. Genom att inventera växter, fjärilar och bin i de två lika typerna av skötsel av vägrenar har forskarna kommit fram till de vägrenar som bara klipps en gång på sensommaren hade tätare blommor med fler bin och fler biarter. 

– Detta innebär att med rätt skötsel kan vägrenar användas som ett verktyg för att främja pollinatörer, säger Svenja Horstmann, doktorand vid SLU, som har lett studien.

Tung trafikering skadar fjärilar särskilt

För fjärilar var fördelen med vägrenen som bara klipptes en gång inte lika tydlig. Bara i de vägrenar som Trafikverket har pekat ut som artrika såg man den fördelen. En tydlig negativ inverkan på pollinatörerna är om vägen är mer trafikerad eller ej. Mer trafik leder till färre insekter, och mindre mångfald av vilda bin och fjärilar. Denna effekt gäller även de vägrenar som bara klipps på sensommaren. 

– Längs de högtrafikerade vägarna fanns inget samband mellan fler växtarter och ett rikare fjärilsliv som vid de lågtrafikerade vägarna intill. Det tyder på att vissa fjärilsarter inte klarar av att överleva i de stressiga och farliga förhållanden som trafiken medför, säger Svenja Horstmann.

Bredare vägrenar kan hjälpa

För vissa insekter förbättrades livsmiljön i vägrenen om de gjordes bredare. Forskarna hoppas att studien ska ge bättre underlag för beslutsfattare och naturvårdare som vill förbättra vägrenarna som fungerande livsmiljö för pollinatörer. 

–  Vår studie visar att vägrenar har potential att bevara pollinatörer, men också att det finns begränsningar. Vi rekommenderar att beslutsfattare prioriterar bevarandeinsatser för vägrenar längs lågtrafikerade vägar eller vägrenar som är tillräckligt breda för att buffra trafikens negativa effekter, säger Svenja Horstmann som också förklarar att det inte räcker med naturreservat för att stoppa förlusten av pollinatörer. Även andra miljöer, som vägrenar, behöver användas för att skydda biologisk mångfald. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV