Radar

Pappor tar ut mer föräldraledighet

Pappa läser med barn.

Pappors uttag av föräldrapenning har ökat. Samtidigt fortsätter mammor att ta ut betydligt mer föräldraledighet visar Försäkringskassans årliga rapport om hushållens ekonomi. 

Pappors andel av föräldraledigheten har under de senaste åren stått i det närmaste still. Nu ökar dock pappors uttag av föräldrapenning liksom av den obetalda föräldraledighet långsamt igen. Däremot tar mammor  fortfarande ut en betydligt större del av både den betalda och obetalda föräldraledigheten jämfört med papporna. 

– Men i årets rapport ser vi att pappornas andel av både dagar med föräldrapenning och den totala ledigheten, inklusive ej ersatta dagar, har ökat för barn födda 2021, säger Trude Warner, analytiker på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande

Ekonomiska läget kan påverka

Försäkringskassans rapport fokuserar på perioden till dess att barnet har fyllt två år eftersom det största uttaget av föräldrapenning sker under perioden innan barnet har börjat förskolan. Enligt Försäkringskassans siffror tog pappor för barn födda 2021 i genomsnitt ut 27 procent av dagarna. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med barn födda 2010.

Föräldrar kan också vara föräldralediga utan föräldrapenning, och detta sker framför allt under barnets första år. Tidigare har mammors uttag av obetald ledighet ökat i takt med att de har minskat sitt uttag av föräldrapenning. Enligt Försäkringskassan minskar mammornas uttag av såväl ersatta och icke ersatta dagar för barn födda 2021.

– Mammors uttag av obetald ledighet har tidigare ökat i takt med att deras betalda ledighet minskar. Nu minskar mammors obetalda ledighet för första gången sen vi började mäta för cirka 10 år sedan. Detta skulle kunna bero på det försämrade ekonomiska läget, säger Trude Warner.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV