Radar

Hårdare regler för giftiga ämnen i vatten i privata brunnar

Grön pump i förgrunden.

Livsmedelsverket inför tufft riktvärde för hur mycket ”evighetskemikalien” PFAS får finnas i dricksvatten från egna brunnar. Samtidigt skärps riktvärdena för arsenik, bly och kadmium som blir de hårdaste inom EU.
– Det här är ämnen som vi bör få i oss så lite som möjligt av, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.

Dricksvatten bör inte innehålla mer än 4 nanogram per liter dricksvatten av fyra vanliga PFAS-ämnen. Detta enligt Livsmedelsverkets nya riktlinjer som träder i kraft den 1 juli. Det är första gången som Livsmedelsverket inför riktvärden för PFAS i dricksvatten som kommer från egna brunnar:

–  PFAS är syntetiska ämnen som ansamlas i kroppen. Det finns tusentals PFAS-ämnen, och det nya riktvärdet gäller fyra av de vanligaste. PFAS är inte akut skadligt, men om man får i sig mycket under lång tid kan det påverka immunförsvaret. Därför är det viktigt att vi får i oss så lite PFAS som möjligt, säger Sabina Litens Karlsson i ett pressmeddelande på Livsmedelsverkets hemsida

Kan också finnas bly och arsenik i maten

Livsmedelsverket uppmanar alla innehavare av egna brunnar att göra provtagning och analyser över vattenkvaliteten årligen för att kontrollera att PFAS-riktvärdet och andra riktvärden inte är överskridna. Livsmedelsverket sänker också riktvärdena för arsenik och bly – dessa värden halveras, och riktvärdet för kadmium sänks tiofalt. Ämnena skadar liksom PFAS hälsan i för höga nivåer.

– Vi får i oss både arsenik, bly och kadmium även genom till exempel maten. För att det totala intaget av dessa ämnen inte ska bli för högt så måste halten i dricksvattnet vara lägre än det riktvärde vi har haft tidigare, säger Sabina Litens Karlsson.

Arsenik kan finnas i livsmedel vi äter, exempelvis i ris. Foto: Henrik Montgomery/TT

Kan öka risken för cancer och hjärt-kärlsjukdom

Arsenik, bly och kadmium kan finnas i vissa bergarter, och kan därför också finnas i vårt grundvatten. Alla tre ämnena kan också komma från industriutsläpp och bly finns dessutom i vissa äldre ledningar och kranar i våra hem. De tre ämnena ingår sedan 2022 i den vattenanalys som ingår i grundanalyspaket. Vill man också kontrollera PFAS får man lägga till det till grundpaketet. 

Omkring två miljoner svenskar tar sitt dricksvatten helt eller delvis från egen brunn, och dessa måste själva ansvara för vattenkvaliteten. PFAS, arsenik, bly och kadmium kan orsaka negativa effekter på hälsan. Höga halter av arsenik ökar risken för olika cancersorter senare i livet, bly kan störa barns utveckling och kadmium kan öka risken för njurskador, benskörhet och hjärt-kärlsjukdom. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV