Energi · Landets Fria Tidning tipsar

Hållbarhet och beredskap i Almedalen 2024

Två barn leder sina cyklar genom översvämmat område.

Almedalsveckan är tidig i år och drar igång redan på tisdag. EU:s klimatpaket Fit-for-55, beredskap mot översvämningar och hållbar livsmedelsberedskap är några av de många programpunkter som erbjuds besökarna. Landets Fria tipsar om några av arrangemangen med hållbarhetstema. 

Nya förutsättningar för den gröna omställningen efter 2030

EU:s nya klimatpaket Fit-for-55 innebär att utsläppshandeln stärks och ett nytt utsläppshandelssystem införs. Vissa menar att med en sådan ambitiös klimatpolitik behöver inte Sverige ha egna klimatmål, men framgången är beroende av att medlemsländerna fortsätter att driva en ambitiös klimatpolitik.

Medverkande: Lars Zetterberg, klimatpolitisk expert på IVL Svenska miljöinstitutet, Filip Johnsson, professor i Energisystem, Chalmers.

Datum: 25 juni

Tid: 14.00–14.50

Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, Sal D22 i D-huset Kaserngatan 1

Arrangör: Social Venture Network Sweden

Hög tid att rusta mot översvämningar – vem gör vad och hur?

Översvämningar i Sverige blir allt vanligare med skador på bebyggelse, infrastruktur och vatten- och avloppssystem som följd. Det är ett faktum att samhällena behöver bli mer översvämningståliga. Men hur ska arbetet gå till, och vem har ansvar för vad?

Forskarna vid LTH, Lunds universitet, som studerar klimatanpassning av städer, resonerar kring frågan tillsammans med Svenskt vatten, Havs- och vattenmyndigheten, Eslövs kommun och landskapsarkitektkontoret Urbio.

Medverkande: Johan Kling, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten, Linda Pettersson, Landskapsarkitekt och kontorschef, Urbio, Kristina Prahl, enhetschef, Tillväxtavdelningen, Eslövs kommun, Johanna Sörensen, forskare, bitr universitetslektor, Teknisk vattenresurslära, LTH, Henrik Wingfors, enhetschef för vattentjänster, forskning och policyutveckling, Svenskt vatten

Moderator: Louise Pierce

Datum: 26 juni 

Tid: 10.45–11.45

Plats: Hästgatan 13

Arrangör: Lunds universitet, LTH

Hur kan Sverige verka för en rättvis och hållbar global utveckling?

I en värld där kriser avlöser varandra behövs politisk handlingskraft för en rättvis och hållbar utveckling. Regeringen driver en politik som på flera sätt bromsar möjligheterna att nå de globala målen. Hur kan samhällets olika aktörer enas för att nå de globala målen?

Medverkande: Anna Lasses, riksdagsledamot, Centerpartiet, Nina Larrea, programchef, Naturskyddsföreningen, Johan Nyhus, ordförande, HSB Riksförbund

Moderator: Henrik Fröjmark, policychef, Act Svenska kyrkan

Datum: 26 juni 

Tid. 17.00 –17.45

Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka

Arrangör: Concord Sverige

Konsumtionens makt – vem kan ta ansvar för en mer hållbar miljö?

Få, om ens några, branscher är idag på väg att nå sina hållbarhetsmål eller bidra till det globala målet för de hållbara utvecklingsmålen, Parisavtalet om klimatförändringar eller Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Ohållbara konsumtions- och produktionsmönster bidrar direkt och betydligt till den tredubbla planetära krisen av klimatförändringar, natur- och biodiversitetsförlust, samt föroreningar och avfall. Och konsumerar gör inte bara individer – utan även organisationer och offentliga verksamheter. Konsumtion kan vara en motor för vårt samhälle, men också för omställningen till en mer hållbar framtid, men hur då? Hur kan den bli hållbar och inom de planetära gränserna? Och vem kan bidra till att den blir det och ta ansvar för en mer hållbar framtid? Vilka utmaningar och möjligheter finns det för dem som kan vara med och bidra?

Medverkande: Sofie E Munteanu, avdelningschef Hållbar konsumtion och Bra Miljöval, Naturskyddsföreningen, Martina Elfgren, Director International Affairs, Head of Brussels office, Svensk Handel, Marcus Wangel, policyexpert inom miljöpolitik, Svenskt Näringsliv, Arba Kokalari, EU-parlamentariker, Moderaterna, Roger Himmelsköld, Procurement manager, Huddinge kommun

Datum: 27 juni

Tid: 10.55–11.45

Plats: Strandgatan 19, TCO-landet, Lilla scenen

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Hållbar konsumtion, Bra Miljöval

Hur skalar vi upp den cirkulära byggprocessen och industrialiserar återbruket i branschen? 

99 procent av bebyggelsen är byggd och flera hävdar att vi har de kvadratmeter som vi behöver även om de används på fel sätt. Planerings- och byggprocessen utgår dock i mångt och mycket från en linjär nyproduktion, hur svänger vi om till en cirkulär process som utgår från befintliga och minskar rivandet.

Medverkande: Johanna Andersson, Expert cirkulärt byggande, IVL/ CC Build, Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan, Peter Ullstad, vd, Codesign, Jörgen Ågren, Hållbarhetsstrateg, HBV, Magnus Uvhagen, vd, Ragn-Sells Recycling

Datum: 27 juni

Tid: 14.30–15.30

Plats: Fartyg, Teaterskeppet, Teatersalongen

Arrangör:  Sustainable Innovation, Klimatarena Stockholm, Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- & anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30), Hållbart Stockholm 30 (HS30), Östergötland Bygger Klimatneutralt (ÖBKN), Husbyggnadsvaror (HBV)

Livsmedelsberedskap som håller

Livsmedelssystemet står inför dubbla utmaningar – hållbarhetsomställning och omställning till förbättrad livsmedelsberedskap. Forskning inom flera områden visar att det är möjligt att göra förändringar som samtidigt skapar ett både robust och hållbart livsmedelssystem.

Medverkande: Maria Knutson Wedel, rektor, SLU, Annsofie Wahlström, programchef, SLU Future Food, Jennie Barron, professor, SLU, Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood, Mats Eklund, professor, Linköpings universitet, Helena Hansson, professor, programchef, SLU, Mistra Food Futures, Per-Anders Hansson, professor, vice programchef, SLU, Mistra Food Futures, Ulf Sonesson, affärsutvecklare, RISE, Susanna Sternberg Lewerin, professor, programchef, SLU One Health, Maria Westerholm, forskare, SLU, Pernilla Winnhed, chef näringspolitik & företagande, LRF

Datum: 28 juni

Tid: 8.00–8.45 

Plats: Hästgatan 12, Visby

Arrangör: SLU Future Food, Mistra Food Futures

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV