Radar

Grönska i närområdet kan minska depression

Grönska med stadsbebyggelse i bakgrunden.

Grönska och natur vid människors bostäder kan minska risken för depression och öka välmåendet. En ny studie från Stockholms universitet kopplar grönska i närområdet till mindre uttag av antidepressiva läkemedel. 

Grönska och natur i våra bostadsområden är viktigt för välmåendet. Enligt den nya studien minskar uttaget av antidepressiva läkemedel som till exempel SSRI-preparat när det finns grönyta i den omedelbara omgivningen: 

– Vi såg att risken för antidepressiva läkemedelsuttag minskar med upp till cirka 20 procent ju mer grönska man har precis runt hemmet, över studieperioden. Det här ligger också i linje med några av våra andra studier som bland annat visar att mer grönyta precis runt bostaden är kopplat till mindre sömnbesvär, säger docent Cecilia Stenfors Psykologiska institutionen som har lett den befolkningsbaserade forskningsstudien från Stockholms universitet.

Cecilia Stenfors menar att den nya kunskapen kan användas för en hälsofrämjande och hållbar samhälls- och stadsplanering. Att ha grönytor på större avstånd än i bostadsområdet är också viktigt men kan inte ersätta grönytor i den omedelbara omgivning. 

– Hur mycket natur i form av grönyta som finns i vår omedelbara bostadsmiljö och den plats vi vistas i dagligen har betydelse för vår psykiska hälsa, säger Cecilia Stenfors.

Grönska viktigt i extremväder

Grönska kan dessutom bidra till att människor upplever mindre stress och bättre återhämtning. Utöver att grönskan är en viktig faktor för människors väl och ve har grönska i stadsmiljöer en viktig roll att spela för att hantera extremväder som blir vanligare i och med klimatförändringar.

– Grönska kan även skydda mot andra stressfaktorer i miljön som också kan påverka individers hälsa, som trafikbuller, luftföroreningar och extrem hetta. Vegetation kan också motverka och buffra klimatförändringar och dess effekter, till exempel genom att binda koldioxid, samt genom att motverka extrem hetta och översvämningar, säger Cecilia Stenfors.

I studien More green, less depressed: Residential greenspace is associated with lower antidepressant redemptions in a nationwide population-based study har forskarna gjort ett representativt urval av 100 000 vuxna människor i Sverige, gjort mätningar av miljön kring deras bostäder för att undersöka hur mycket som var grönyta. Därefter har forskarna undersökt uttaget av antidepressiva läkemedel på årsbasis, liksom kontrollerat för andra faktorer om personernas situation och bostadsmiljö.  

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV