Radar

EU-lag om att återställa natur klar – Sverige röstade nej

Greta Thunberg och andra klimatdemonstranter.

EU:s miljöministrar har i dag röstat igenom unionens naturrestaureringslag. Åtminstone 20 procent av EU:s landområden och havsytor ska återställas till år 2030. Sverige var ett av sex länder som röstade emot lagen.

Naturrestaureringslagen kommer att träda i kraft trots motstånd från bland annat Sverige, Finland och Nederländerna. Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari röstade nej men får se sig besegrad, liksom ytterligare fem länders miljöministrar som också röstade emot lagen.  

Lagen gör det obligatoriskt att återställa minst 20 procent av EU:s land- och vattenområden till år 2030. Fram till år 2050 ska dessutom alla ekosystem i EU som är i behov av det restaureras. 

– Jag är glad över den här positiva omröstningen om naturrestaureringslagen som blev överenskommen mellan Europaparlamentet och rådet för nästan ett år sedan. Det är resultatet av hårt arbete, säger Alain Maron, regional miljöminister i Belgien som är EU:s ordförandeland, på måndagen. 

Skydd för biologisk mångfald

Han betonar att det inte finns tid att sakta ner på arbetet med att skydda miljön. Han säger att rådets omröstning till stöd för att restaurera natur i Europa är nödvändig för att skydda den biologiska mångfalden. 

– Det är vår plikt att svara på kollapsen av biodiversitet i Europa, men också att möjliggöra att Europeiska unionen möter sina internationella åtaganden. Den europeiska delegationen kommer att kunna bära huvudet högt på nästa COP-möte, fortsätter han. 

Kritik mot svenska regeringen

Miljöorganisationer som Greenpeace välkomnar att lagen nu kommer att träda i kraft, men beklagar den svenska regereingens motstånd. 

– Svenska regeringens fulspel att hindra en lag om att restaurera natur som EU redan kommit överens stoppades äntligen i dag. Naturrestaureringslagen är viktig för att hotade ekosystem ska kunna återhämta sig. Sverige kan inte välja och vraka vilka lagar man vill genomföra och inte, nu måste regeringen göra sin plikt och stärka naturens möjligheter att återhämta sig, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace, i ett pressmeddelande

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV