Radar

Turister avskräcks inte av vindkraftverk

Vindkraftverk i skog.

Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka platsen. Turismekonomin på platser med vindkraftverk ser inte heller ut att påverkas negativt enligt en ny rapport från forskningsprogrammet Vindval som har undersökt vindkraft, turism och upplevelsevärden.

Forskare vid Mittuniversitet och Linnéuniversitetet har sammanställt tidigare forskning som visar att vindkraftverk har liten, om någon, inverkan på turisters upplevelse, val av plats att besöka eller önskan att återbesöka. Inte heller finns det några tydliga bevis på att turismekonomin på platser med vindkraftverk påverkas negativt. Forskarna har också gjort 80 intervjuer. 

I Intervjustudien har svenska och utländska turister vid Höga Kusten, Ånge kommun, Dalarnas län och Kalmar län fått svara på frågor på vindkraft och upplevelser. Enligt svaren är turister mindre benägna att tänka på vindkraftverk när de ägnar sig åt fysiskt krävande aktiviteter på destinationen. Och om turisterna i fråga värderar en hållbar omställning och konsumtion påverkas också deras syn på vindkraftverk i naturen eftersom dessa kopplas till energioberoende och hållbarhet. Däremot ansåg turisterna att det bästa är om vindkraftverken inte står för tätt och att det inte finns allt för många på samma plats. 

Forskarna har också tagit fram och testat en enkät med frågor som ofta finns i svenska kommuner:

– Enkäten kan anpassas för specifika destinationer och användas för att undersöka värdet av turistupplevelser i miljöer med vindkraft. Underlaget kan sedan användas för en transparent och kunskapsbaserad dialog mellan lokala aktörer och vindkraftsbranschen kring frågor som berör turismutveckling i områden där vindkraft är etablerat eller planeras att etableras, säger Tatiana Chekalina, Etour Mittuniversitetet som tillammans med Solène Prince från Linnéuniversitetet står bakom rapporten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV