Radar

Tidig sommar efter majvärmen enligt Försommarkollen

Liten blåklocka.

Majvärmen ledde till en tidig sommar i år rapporterar Försommarkollen. Under den 5–6 juni rapporterade medborgarforskare från nära 1 200 platser i landet om blomning av hägg och syrén, liksom fyra andra blommor.

Försommarkollen har i år genomförts för tredje gången. I jämförelse med tidigare år har försommaren hunnit längre norrut i landet. Den 5–6 juni rapporterade medborgarforskare från runt om i landet in om blommorna liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, rönn, hägg och syrén redan blommar, har blommat ut eller är på väg att slå ut. Detta för att undersöka om det finns skillnader i blomningstiden som kan bero på klimatförändringar. Nu har rapporteringen analyserats av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Svenska botaniska föreningen som arrangerar Försommarkollen.

– På nationaldagen spanade vi in om Sveriges nationalblomma, liten blåklocka, hade hunnit börja blomma i någon del av landet. Den är senblommande, men i år fick vi in rapporter som visar att den blommar, åtminstone lite här och var i hela södra Sverige, med det är bara runt Götalands kuster den blommar mer allmänt, säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska botaniska föreningen, i ett pressmeddelande

Blommar längre norrut tidigare

Liljekonvalj, rönn och syrén blommar redan långt upp i Norrland, och häggen har blommat ut, förutom på vissa platser i nordligaste Norrland. Dessutom har den mer senblommande prästkragen redan nått gränsen till Norrland. Enligt Försommarkollen är det mest anmärkningsvärda resultatet att syrén, rönn, liljekonvalj och hägg redan har blommat ut betydligt längre norrut än de tidigare två åren som kollen har genomförts.

Redan i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet dokumenterades landsomfattande rapporter av blomningstiderna för de blomsorter som ingår i Försommarkollen. Det gör att det finns data över en lång tid med hjälp av vilken det går att analysera i vilken grad klimatförändringarna påverkar dessa blommors blomningstid. Enligt Försommarkollens forskare har blomningen för alla de sex blommorna nått betydligt längre norrut jämfört med för 150 år sedan. 

– För många människor är tiden mellan hägg och syrén en viktig start av sommaren. Rapporterna visar att blomningsmönstren har förändrats. Blomningen sker tidigare och under kortare tid. När vi jämför häggens blomning nu med vad vi såg i Vårkollen vid Valborgshelgen, så har den alltså på de här veckorna i stort sett hunnit blomma över i hela landet, medan syrénen ligger lite efter, säger Ola Langvall från SLU, som är samordnare för Svenska fenologinätverket.

Försommarkollen

Försommarkollen pågick på världsmiljödagen, den 5 juni, och Sveriges nationaldag den 6 juni. Försommarkollen arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV