Radar

Regeringen vill förbjuda bottentrålning i Östersjöns skyddade områden

Statsminister Ulf Kristersson framför svenska- och EU-flaggan.

Regeringen vill förbjuda bottentrålning i skyddade områden i Östersjön. Det framkom när regeringen presenterade sin havsmiljöproposition i tisdags. 
– Problemen i Östersjön har varit kända sedan länge och nu gör vi något åt dem, säger statsminister Ulf Kristersson.

På tisdagen presenterade regeringen sin havsmiljöproposition Ett levande hav – Ökat skydd, minskad övergödning och ett hållbart fiske. Bland annat föreslår regeringen förbud av bottentrålning i skyddade marina områden, att gränsen för trålfiske ska flyttas ut från fyra sjömil till tolv sjömil från kusten i Östersjön. Detta skulle skydda sill och strömming som leker nära kusten. 

– Regeringen har nu fattat beslut om en proposition om att förbättra miljön och rädda fisken från Västerhavet till Östersjön. Det här är den första propositionen på det här området sedan 2009. Problemen i Östersjön har varit kända sedan länge och nu gör vi något åt dem, säger statsminister Ulf Kristersson, i ett pressmeddelande.  

Regeringen vill också skydda marina områden för att stärka den biologiska mångfalden, samt att myndigheter och jordbruket vidtar samordnade åtgärder för att stoppa övergödningen. 

Naturskyddsföreningen: Läget akut

Naturskyddsföreningen anser att regeringens förslag är nödvändiga för att skydda livet i haven.

– Ett beslut om att stoppa all bottentrålning i skyddade områden skulle vara ett mycket stort steg framåt. Vi har jobbat länge för att skyddet av marina områden ska utökas och kommer bli mycket glada om Sverige nu ser till att uppnå de internationellt överenskomna målen om detta, säger Beatrice Rindevall i ett pressmeddelande

Hon menar att det återstår att se hur verkningsfulla förslagen i slutändan blir, men betonar att läget är akut:

– Situationen i våra hav är akut, vilket arter som strömmingen, ålen, tumlaren, torsken och gäddan vittnar om. Vi måste skydda det som inte får försvinna och det innebär att Sverige måste flytta ut trålgränsen, skydda fler områden och minska fisket, säger Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Ett beslut om att stoppa all bottentrålning i skyddade områden skulle vara ett mycket stort steg framåt menar Naturskyddsföreningens ordförande Beatrice Rindevall. Foto: Foto: Jens Sølvberg
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV