Radar

Ny app ska rädda pollinatörer

Fjärilar på lila blommor.

Med en ny app kan lantbrukare, miljöorganisationer och medborgarforskare räkna fjärilar och andra pollinerande insekter. Den insamlade datan ger mer kunskap om hotade arter och kan användas för att utvärdera naturvårdsåtgärder.

Bin, fjärilar, blomflugor spelar en avgörande roll för att pollinera blommande växter. Många pollinatörer hotas när deras tillgång på livsmiljöer minskar eller då växter de är beroende av blir mer sällsynta. Det hotar inte bara de pollinerande insekternas överlevnad utan också vår livsmedelsförsörjning. 

Tre fjärdedelar av blommande växter och 35 procent av matgrödorna är beroende av insektspollinering. En mängd naturvårdsinsatser görs för att vända utvecklingen, som att låta ogräs växa eller så blommor intill cykelbanor och bilvägar som i projektet Världens längsta blomsteräng

För att utvärdera effekten av åtgärderna har EU-projektet Showcase tagit fram appen Insects Count. Den riktas till grupper av lantbrukare, miljöorganisationer och medborgarforskare som uppmanas bilda en observationsgrupp. 

– En tanke är att koppla ihop olika grupper som är viktiga för och jobbar med biologisk mångfald, säger Elin Lundquist, forskare som arbetar med projektet på SLU i ett pressmeddelande.

Räkna fjärilar avkopplande

Antingen kan man observera en blomma och räkna insekterna som besöker den, eller räkna insekter under 15 minuter. Därefter förs iakttagelserna in i appen. Att räkna insekter bidrar till kunskapen om hur populationer av pollinatörer ser ut och förändras. Datan som samlas in i appen kan också användas för att identifiera arter som är hotade, och för att ta beslut om naturvårdsinsatser för att skydda dem.

Ett 30-tal markägare och lantbrukare testade appen förra sommaren genom att observera och räkna fjärilar. Vissa gjorde det för att få bättre kunskap om läget för pollinatörer på sin egen mark, andra för att bidra till forskning eller för att utvärdera insatser de redan hade utfört för att hjälpa insekter. Att upptäcka artrikedom och räkna fjärilar var särskilt uppskattat. 

– Vissa tyckte det var svårt att hitta tid för att räkna insekterna, men en deltagare lyfte fram att det går att ägna sig åt observationer under de korta mellanrummen i det dagliga arbetet, i väntan på en spannmålslast till exempel. En annan deltagare framhöll att det rentav var avkopplande att fokusera på fjärilar en stund som en paus från arbetet, säger Elin Lundquist.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV