Radar

Dålig tillgänglighet i svenska vallokaler

Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR och Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR.

Många människor riskerar att mötas av otillgängliga lokaler i EU-valet. Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) anser att arbetet för bättre tillgänglighet går för långsamt.
– Vi måste kunna använda vår demokratiska rätt att rösta, inklusive valhemligheten, i alla vallokaler i alla kommuner, säger förbundssekreterare Ken Gammelgård.

Ett problem med tillgängligheten under val är att borden i båsen dit väljaren hänvisas för att lägga ner sina valsedlar bakom skynke för att skydda valhemligheten oftast är för höga. 

– Båsen för röstning har oftast för höga bord. Det är verkligen dumt och onödigt. De flesta skulle kunna sätta sig vid låga bord, men många kan inte resa sig för att nå upp till höga bord, till exempel vi som använder rullstol. Tillgängligt skulle göra det bättre för alla, inte sämre för någon, säger Lars-Göran Wadén, som arbetar med tillgänglighetsfrågor för DHR i ett pressmeddelande

Inte heller valstugor är tillgängliga för alla

Enligt DHR:S förbundsordförande Åsa Strahlemo är det en självklarhet att såväl vallokaler som andra sätt att rösta är tillgängliga för alla, oavsett om det handlar om att nå upp till bås, eller svårigheter för människor med nedsatt syn att kunna rösta. Hon menar att tillgänglighetsarbetet går för långsamt: 

– Våra medlemmar brukar ofta kolla extra på tillgängligheten i samband med val, och försöker väcka uppmärksamhet kring det som funkar dåligt. Vi måste tyvärr konstatera att Sverige har tagit mycket små steg mot ett valförfarande som är tillgängligt för alla, säger Åsa Strahlemo och förklarar att det också gäller information till väljare innan valet:

– Och detta brukar även gälla de politiska partierna, vars valstugor och info inte alltid görs tillgängligt, till exempel för personer som använder rullstol, säger hon. 

”Vi måste kunna använda vår demokratiska rätt att rösta”

Ken Gammelgård, förbundssekreterare för DHR, förklarar att han tyvärr har blivit luttrad eftersom problemen med tillgänglighet för den med nedsatt rörelseförmåga finns överallt i samhället. Vallokalerna har inte bara höga bås utan kan också vara otillgängliga genom höga trösklar och trånga utrymmen. 

– Det här är ju problem som jag möter dagligen, i alla möjliga sammanhang så fort jag kommer utanför dörren. Bristande tillgänglighet utestänger oss från att delta i samhället. Men just när det gäller röstning så är det ett ännu mer tydligt grundläggande demokratiproblem, säger Ken Gammelgård som liksom Åsa Strahlemo anser att tillgänglighetsarbetet måste gå snabbare:

– Det tar alldeles för lång tid att komma tillrätta med dessa problem. Vi måste kunna använda vår demokratiska rätt att rösta, inklusive valhemligheten, i alla vallokaler i alla kommuner, säger Ken Gammelgård.

EU-valet

Valet till EU-parlamentet äger rum den 9 juni i Sverige. Nu ska röstkorten ha kommit till dig och på det står  det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider.

Mellan den 22 maj till och med den 9 juni kan du också förtidsrösta. På Valmyndighetens hemsida kan du söka efter lokaler för förtidsröstning

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV