Radar

Boendes röster viktiga innan förtätning i utsatta områden

Ett större flerfamiljshus på en höjd.

Boendes röster måste höras när förtätning planeras i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. I en ny avhandling framkommer att boende i Bellevuegården i Malmö inte känner sig hörda i beslutsprocessen om förtätning i deras bostadsområde.

Azadeh Shahrad, doktorand vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har granskat mediebilderna av två olika bostadsområden i Malmö, förutom Bellevuegården också Västra Hamnen. 

– Mediabilden av säkerheten i Bellevuegården är genomgående negativ medan Västra Hamnen beskrivs som en attraktiv, livlig och säker plats att bo på. Media skapar en bild av om en plats är säker eller ett område som bör undvikas, säger hon i ett pressmeddelande.

När Azadeh Shahrad har granskat beslutsprocessen inför förtätning av Bellevuegården kommer hon fram till att boende inte har känt sig hörda. De har varit besvikna på såväl själva processen som resultatet.

– Sammantaget handlar denna forskning om att förstå stadsförändringar bättre och se till att varje röst hörs.

Resultatet kan användas av stadsplanerare för att göra städer mer rättvisa och inkluderande, säger hon och understryker att det är viktigt att lyssna på boende, också i socioekonomiskt utsatta områden, eller områden som i media har fått en negativ bild.

– Det påverkar hur de ser på sig själva och sitt samhälle. Min avhandling visar också särskilt hur förtätningsprojekt – att bygga mer i redan trånga bebyggda områden – kan påverka rättvisa och människors koppling till sina hem.

Doktorsavhandlingen Urban densification considering sense of place and environmental justice – or not kan läsas här

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV