Energi · Landets Fria Tidning tipsar

Samtal om biodiversitet och hälsa på biologiska mångfaldens dag

Vårblommor sticker försiktigt upp ur jorden.

På onsdag den 22 maj infaller den biologiska mångfaldens dag. Då kan du lyssna till ett panelsamtal mellan myndigheter och andra aktörer om vad Sverige behöver göra för att skydda biodiversiteten och därmed människors hälsa. SLU Future One Health och SLU Centrum för biologisk mångfald är arrangörer. 

När den biologiska mångfalden minskar innebär det ett hot mot ekosystem liksom djurs och människors hälsa. Trots det diskuteras utarmningen av den biologiska mångfalden inte alls i samma utsträckning som andra kriser samhället står inför. 

Enligt SLU Future One Health och SLU Centrum för biologisk mångfald hänger klimatförändringarnas och biodiversitetsutarmningens konsekvenser ofta ihop, samt förstärker varandra. Därför bjuder de in till panelsamtal online på biologiska mångfaldens dag den 22 maj klockan 12. 

Sändningen visas på Sveriges Lantbruksuniversitets hemsida och kommer också att kunna ses i efterhand. Under panelsamtalet hoppas arrangörerna att: starta en dialog mellan myndigheter i Sverige för att tydliggöra vem som har mandatet/ansvaret, lyfta frågan om sambandet mellan biologisk mångfald och djur-människa-ekosystemhälsa kopplat till samhällsutvecklingen, som påverkar biologisk mångfald (och därmed allas hälsa) negativt, samt öka medvetenheten om kopplingen mellan klimatkris och biodiversitetskris, liksom hur dessa påverkar människors hälsa.

Frågor som kommer att adresseras under panelsamtalet är:

  • Hur bör vi hantera dessa frågor långsiktigt
  • Hur vill myndighetssverige arbeta med hälsa och biodiversitet?
  • Vem har ansvaret för att biologisk mångfald värnas ur ett samhälls- och hälsoperspektiv, och för att motverka de hälsomässiga konsekvenserna av förlusten av biologisk mångfald?

Medverkande i panelen är:

  • Göran Enander, ordförande ör Miljömålsrådet.
  • Karin Ljung Björklund, enhetschef för enheten för miljöhälsa, Folkhälsomyndigheten.
  • Claes Svedlindh, avdelningschef för Naturavdelningen, Naturvårdsverket.
  • Frida Johnson, hållbarhetsstrateg på Tierps kommun.
  • Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid SLU Centrum för biologisk mångfald (moderator). 

Biologiska mångfaldens dag

• Internationella biologiska mångfaldens dag inrättades av FN år 2002 för att öka förståelsen för en artrik natur. 

• I Sverige har dagen uppmärksammats sporadiskt tidigare, men 2017 tog Rebecka Le Moine och Erik Hansson initiativet till att uppmuntra landets naturvänner att engagera sig i dagen. Gensvaret blev stort. Över 70 aktiviteter anordnades runt om i landet redan första året.

• Sedan dess har över 1 000 aktiviteter arrangerats i samband med biologiska mångfaldens dag och dagen är nu väletablerad som en av Sveriges största naturhögtider.

Källa: Västkuststiftelsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV