Radar

Klimataktivister i USA får inte ställa regeringen till svars

Unga aktivister med turkosa plakat har förtejpade munnar efter att deras fall inte får höras i domstol.

Ett fall i Oregon där unga klimataktivister stämt USA:s regering för att landets klimatpolitik strider mot deras grundlagsskyddade rättigheter kan ha nått vägs ände. Tre domare i en appellationsdomstol har beslutat att inte låta deras stämningsansökan prövas i domstol. 

Klimatmålet har kantats av svårigheter under många år och riskerade att läggas ner helt 2020 med motiveringen att det är politiker och inte domare som ska bestämma om landets klimatmål. Då räddades klimataktivisternas mål av att domare Ann Aiken lät klimataktivisterna omformulera sin stämning. Efter att så skett lät hon målet gå vidare till domstol. 

Nu kan målet ha nått vägs ände. USA:s justitiedepartement har länge motsatt sig att målet prövas i domstol. Justitiedepartementet har använt sig av vad som beskrivs som en extraordinär åtgärd genom att begära att appellationsdomstolen skulle kräva av Aiken att hon skulle ogilla fallet. Appellationsdomstolen godkände justitiedepartementets begäran och därmed blev domaren tvungen att besluta att de ungas stämningsansökan inte skulle få prövas i domstol. 

Kritiserar Bidenadministrationen

Advokat Julia Olson från Our Children’s Trust som representerar de unga kritiserade Bidenadministrationens beslut att använda en nödfallsåtgärd för att stoppa klimatstämningen: 

– Det verkliga nödfallet är klimatkrisen. Den här krisen skapades inte av dessa unga människor som just har fått sina grundläggande konstitutionella rättigheter fråntagna dem av en av de högsta domstolarna i vårt land. Barn förtjänar tillgång till rättvisa, säger Julia Olson i ett uttalande efter domen. 

Hon menar att striden inte är över och uppmanar appellationsdomstolen att korrigera det hon beskriver som ett ”misstag” och har också sagt att hon kan komma att begära en ny prövning med fler domare – beslutet i början av maj togs av bara tre domare, alla tillsatta av den tidigare presidenten Donald Trump. 

Om inte så sker kan detta alltså vara slutet på en process som snart har tio år på nacken – de 21 unga klimataktivisterna från Oregon lämnade in stämningsansökan 2015. 

– Jag har bönat att min regering ska höra vårt fall sedan jag var tio år och nu är jag nästan 19, säger en av klimataktivisterna, Avery McRae, i ett uttalande. 

– En fungerande demokrati borde inte låta ett barn böna för sina rättigheter att bli skyddad i domstol bara för att bli ignorerad nästan ett årtionde senare. Jag har fått nog med de pågående försöken att slå ned vårt fall och tysta våra röster, fortsätter hon. 

Rättvisa för kommande generationer – och planeten

En av de andra klimataktivisterna bakom stämningen är Miko Verun. Han kallar beslutet för en mörk påminnelse om vilken uppförsbacke de har för att få politiker och samhälle att ta klimatkrisen på allvar.

– Vi ber om om möjligheten att få vår dag i rätten, att söka rättvisa inte bara för oss själva utan för bevarandet av vår planet och generationerna som kommer efter oss. Låt det här beslutet fungera som ett stridsrop för erkännandet av barns rättigheter och nödvändigheten av klimataktion, säger han i ett uttalande.

Målet Juliana v United States har fått sitt namn efter en av de unga klimataktivisterna Kelsey Juliana. Hon och de andra bakom stämningen har hävdat att de har en grundlagsskyddad rätt till ett klimat som inte hotar deras hälsa.

Genom att tillåta och uppmuntra en fossilberoende ekonomi trots upprepade varningar från forskare och FN:s klimatpanel IPCC om farorna med den globala uppvärmningen anser klimataktivisterna att regeringar under Barack Obama, Donald Trump och Joe Biden, bryter mot USA:s grundlag. Alla tre regeringarna har ifrågasatt att frågan kan avgöras i domstol och har menat att det är politiker som måste besluta om landets klimatåtgärder.  

Unga klimataktivister inför sista rättegångsdagen av deras klimatmål mot delstaten Montana 2023. Foto: Thom Bridge/Independent Record via AP

Vann klimatmål i Montana – nytt mål väntas i sommar

Klimataktivisternas advokat Julia Olson vann förra sommaren en historisk seger när unga från delstaten Montana vann ett liknande klimatmål, Held v Montana. I det fallet stämde unga sin delstat 2020 med motiveringen att den genom att premiera användningen av fossila bränslen bryter mot sin egen grundlag som sedan 1972 säger att medborgarna har rätt till en ”ren och hälsosam miljö”. 

Montana är USA:s femte största kolproducent och landets tolfte största oljeproducent och klimataktivisterna krävde bland annat att en lag som förbjöd tillståndsenheter att ta hänsyn till klimatförändringar och utsläpp när de beslutar om tillstånd till ett energiprojekt, skulle rivas upp. 

Efter klimataktivisternas framgång i Montana växte Oregonaktivisternas hopp om att målet skulle bli vägledande. Advokater som representerar de unga i Oregon menade då att ”argumenteringen, slutsatser och sammanfattning som läggs fram i Held-domen är övertygande”, rapporterade Oregon Capital Chronicle 2023. USA:s justitiedepartement svarade dock att det finns avgörande skillnader i de båda målen då Montanafallet hänvisade till delstatens grundlag som uttryckligen ger rätt till en ren miljö – ”och ingen motsvarande grundläggande rättighet finns i USA:s grundlag”.

Advokatbyrån Our Children’s Trust som tillsammans med målsägandena i Oregon och Montana står bakom de två rättsfallen har sedan 2010 lämnat in stämningsansökan från unga klimataktivister i varje amerikansk delstat. En av dessa stämningar rör 13 unga målsägande i målet Navahine v Hawai’i Department of Transportation och ska enligt advokatbyrån behandlas i domstol under sommaren. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV