Radar

Få tillfrågas om flergångsalternativ för takeaway trots ny lag

Skräp i en grön park fotat uppifrån.

För att minska förbrukningen av engångsprodukter ska kunder sedan i januari i år erbjudas att få sin takeaway-mat eller dryck i återanvändbara förpackningar. Men bara knappt en av tio av de som handlar på takeaway-ställen har erbjudits flergångsalternativ enligt en ny Novusundersökning som Håll Sverige Rent har låtit göra. 

Mer än hälften av svenskarna köper takeaway minst en gång i månaden och i Stockholm köper en fjärdedel takeaway minst en gång i veckan vilket leder till både miljöpåverkan och nedskräpning. Det har gått fyra månader sedan en ny lag trädde i kraft med syfte att minska förbrukningen av engångsförpackningar som muggar och matlådor som innehåller plast bland restauranger och kaféer. Fram till 2026 ska 762 miljoner sådana förpackningar vara borta från marknaden för att minska plastanvändning och nedskräpning. 

–Nästan allt skräp i stadskärnor och parker är engångsprodukter, ofta gjorda av plast. Skräpet kommer bland annat från sånt vi äter och dricker på språng. Nu går vi dessutom in i skräpets högsäsong där fint väder och värme gör att allt fler vistas ute. Och där det finns människor finns det skräp, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent som har låtit Novus göra undersökningen, i ett pressmeddelande. 

Ska halveras jämfört med 2022 års nivåer

Lagen omfattar alla restauranger, kaféer och andra platser som serverar mat och dryck och som använder sammanlagt omkring 150 engångsmuggar och/eller engångsmatlådor som innehåller plast per dag. Målet är att användningen av engångsprodukterna ska halveras till 2026 jämfört med 2022 års nivåer. Men trots att lagen nu har drygt fyra månader på nacken är efterlevnaden låg. Enligt undersökningen har bara åtta procent av kunderna som väljer takeaway erbjudits flergångsalternativ.  

–Det är oroväckande få. I den här takten kommer vi inte att nå målet som finns för 2026. Det kommer inte heller räcka att bara ha systemen på plats utan det krävs också stora informationsinsatser för att människors beteenden ska förändras. Här behövs en kraftfull investering, säger Johanna Ragnartz.

Av de åtta procent som har erbjudits flergångsprodukter för sin takeaway så känner två av tre till lagen och hälften visste att erbjudandet är kopplat till miljön. Av de åtta procenten som har erbjudits flergångsalternattiv har dock sex av tio svarat att de ändå har valt engångsalternativet, och hälften svarar att de gjorde det för att det var enklast. 

Fler kan välja flergångsalternativ om det är billigast

Förutom att få faktiskt har erbjudits flergångsprodukter är det också en majoritet av de tillfrågade som svarar att de antingen aldrig har hört talas om lagen (40 procent) eller att de bara knappt känner till den (23 procent). Tre procent svarar att de känner till lagen väl och elva procent svarar ganska väl. Däremot är mer än hälften av alla ganska eller mycket positiva till lagen. Här är studerande överrepresenterade, 74 procent av den gruppen svarar det. 

Bland de som är tveksamma om de kommer att använda flergångsalternativ framöver svarar fyra av tio att de skulle göra det om flergångsalternativet var det billigaste. Även bättre information om lagen och dess miljönytta samt om restaurangerna och kaféerna själva marknadsförde flergångsalternativet tydligare skulle kunna få tveksamma att ändra sig. 

–Det är tydligt att det behöver vara enkelt för att konsumenten ska välja flergångsalternativet och helst ska det inte heller bli några extra avgifter. Det är också viktigt att skapa en förståelse för den nya lagen om vi ska nå målet, säger Johanna Ragnartz. 

Fakta: Flergångsprodukter för takeaway


I Novusundersökningen har tusen intervjuer gjorts i åldern 18–84 år via Novus Sverigepanel. Intervjuerna genomfördes den 18–24 april 2024. 

Syftet med lagen är minska nedskräpning av engångsprodukter som innehåller plast. Därför ska alla som i yrkesmässig verksamhet tillhandahåller mat och/eller dryck erbjuda kunden en möjlighet att få sin beställning i återanvändbara muggar eller matlådor.

Det innebär att verksamheten ska informera kunder om möjligheten att få sin beställning i återanvändbara muggar eller matlådor, informera kunden om vilken miljöpåverkan användningen av engångsprodukter har, samt berätta om fördelarna med en minskad användning av sådana produkter. Informationen ska vara väl synlig på restaurangen eller kaféet och ska vara lättillgängligt för kunden. 

Lagen omfattar alla yrkesmässiga verksamheter som sammanlagt serverar i genomsnitt 150 plastmuggar och/eller matlådor dagligen.

Verksamheter som bara använder engångsmuggar eller matförpackningar av papper omfattas inte av lagen, men om det finns plast i pappret eller kartongen gäller inte undantaget. Även små lådor som används för exempelvis såser eller nötter räknas som matlådor och omfattas av samma krav.

Även verksamheter som säljer mat och/eller dryck som kunder konsumerar på plats måste erbjuda flergångsalternativ. 

Små serveringar som inte har diskmöjligheter på plats kan låta en extern aktör samla in flergångsprodukterna för diskning och återanvändning. 

Vanligtvis omfattas inte dryck och mat som serveras av ideella föreningar vid exempelvis ett idrottsarrangemang där volontärer eller föräldrar står för försäljningen. 

Källa: Håll Sverige Rent, Naturvårdsverket
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV