Radar

Älgars tandvärk och vighet utforskas i Älgskolan

En älg står på gräs och tittar in i kameran.

Kan älgar få ont i tänderna, hur viga är älgar och vad skulle hända om älgen dog ut? Det är frågor som utforskas i ett nytt lektionsmaterial om landets största landlevande djur som har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Den stora älgvandringen.

– Alla minns vi som barn de gånger vi såg något spännande djur och ville veta mer. Det vill barn och ungdomar i dag också. Älgskolan svarar upp mot det sug efter kunskap som finns om den svenska naturen när så många tittar på Den stora älgvandringen i sina klassrum landet runt, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi vid SLU, på SLU:s hemsida

Det är elever från lågstadieklassen 3B i Flogstaskolan och från årskurs 1 från naturvetenskapliga programmet på NTI-gymnasiet i Uppsala som tillsammans med viltforskarna Annika Felton och Göran Ericsson utforskade älgen i olika perspektiv i början på maj. 

Utforskandet filmades och har nu publicerats på SLU:s hemsida. Tanken bakom projektet är att forskarna kan ta hjälp av elevernas nyfikenhet för att nå djupare och bredare kunskap om älgen. SLU hoppas att skolor ska använda sig av sändningarna i sin undervisning:

– Vi hoppas att eleverna ska känna att de har tillgång till SLU och den kunskap som tas fram här. Att på ett enkelt sätt kunna få reda på vad vi vet och hur vi kan veta det kan skapa både förståelse och intresse för hur forskning kan gå till, säger Susanna Bergström, kommunikatör på SLU som varit med och drivit satsningen Älgskolan. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV