Radar

Arbetsmiljöverket i EU-insats för säkrare arbetsplatser

En röd traktor kör över granris i en skog.

Arbetsmiljöverket påbörjar nu en EU-gemensam tillsynsinsats på arbetsplatser inom de olycksdrabbade branscherna skogsbruk, jordbruk, bygg och transport. I insatsen ska ländernas arbetsmiljömyndigheter dela erfarenheter med varandra för att skapa säkrare arbetsmiljöer. 

Tillsynsinsatsen som går under namnet Accidents at work och som nu inleds kommer att pågå i tre veckor. Det är den europeiska arbetsmiljöinspektörskommittén Slic, Senior Labour Inspectors’ Committee som har organiserat kampanjen i vilken alla EU-länder liksom Norge ingår, och riktar sig mot de särskilt olycksdrabbade branscherna skogsbruk, jordbruk, bygg och transport.

− Ett viktigt syfte med Slics kampanjer är att dela kunskap och erfarenheter för att skapa säkrare arbetsmiljöer i alla deltagande länder, säger Magnus Henriksson som är projektledare för Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats, i ett pressmeddelande

I Sverige ska Arbetsmiljöverket genomföra omkring 100 inspektioner hos arbetsgivare med fler än tio anställda runt om i landet. Målet är att kontrollera vilka åtgärder arbetsgivare har vidtagit för att undvika farliga arbetsmoment, samt om det finns rutiner för att utreda tillbud och olycksfall på arbetsplatsen.

− Det är på arbetsplatsen som man kan förebygga att någon skadas eller till och med dör av arbetet. För att förhindra olyckor krävs att alla arbetsplatser arbetar med sin arbetsmiljö på ett systematiskt sätt. Det betyder att man har ett bestämt sätt för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till så att alla vet vem som ska göra vad, hur det ska göras och när, säger Magnus Henriksson.  

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV