Radar

Vättern i fokus under Naturskyddsföreningens rikskonferens

Bild på kvinna.

I dag fredag inleds Naturskyddsföreningens rikskonferens 2024 i Jönköping där ämnen som förlust av biologisk mångfald och hot mot dricksvattnet från Vättern kommer att diskuteras. Landets Fria har ställt tre frågor till Naturskyddsföreningens ordförande Beatrice Rindevall inför helgen.

Hur många personer och lokala naturskyddsföreningar kommer att delta i rikskonferensen? 

– Vi räknar med minst 500 deltagare vilket är fantastiskt! Och folk kommer från hela landet, vi har anmälda från minst 86 kretsar (kommuner) och länsförbund (regioner). 

Ni har valt att kalla rikskonferensen ”Skydda det som inte får försvinna” – kan du förklara vad det är som inte får försvinna?

– Det är tyvärr mycket som kan försvinna i dag. Vi ser en stor förlust av biologisk mångfald och klimatet förändras snabbt, vilket skapar stor press på djur, natur, livsmedelsproduktion och infrastruktur. 

– Parallellt med detta ser vi också en oroande tendens för civilsamhällets utrymme att agera och Sverige faller i demokratiranking. Det är också något som vi kommer ta upp under helgen. 

– Ur ett lokalt perspektiv kommer fokus att ligga på sjön Vättern, som är en av Sveriges största dricksvattentäkter och försörjer flera hundra tusen svenskar med dricksvatten. Dricksvatten är ett exempel på något som måste skyddas, och sjön står inför stora utmaningar kopplade till ett förändrat klimat, planerad gruvdrift och miljögifter som PFAS.

Vad hoppas ni att deltagarna tar med sig från rikskonferensen?

– Vi hoppas att deltagarna stärks i sitt engagemang och får med sig ny kunskap, nya kontakter och nya metoder att använda i sitt fortsatta arbete. Sedan hoppas vi att de som inte tidigare känt till Naturskyddsföreningen så väl vill vara en del i arbetet med att skydda allt som inte får försvinna.

Fakta: Rikskonferens i Jönköping

Naturskyddsföreningens rikskonferens pågår den 3–5 maj i kulturhuset Spira i Jönköping. Konferensen har rubriken: ”Skydda det som inte får försvinna. Samtal vid Vätterns strand”, och är öppen för alla medlemmar.
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV