Radar

Ökat företagsansvar för arbetare och miljö med ny EU-lag

Anhöriga till textilarbetare som omkom i olycka 2013 till vänster. Till höger EU-länders flaggor.

EU-parlamentet röstade i förra veckan för en lag som stärker stora företags ansvar för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter och miljön i hela sin verksamhet. Världsnaturfonden ser lagen som ett viktigt steg men menar att kryphål undergräver dess potential. 

Enligt lagen ska stora företag utöva så kallad tillbörlig aktsamhet, ”due diligence” på engelska för sin negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Företagen ska förhindra att sådan påverkan sker och omfattar hela företagets verksamhet och värdekedja – det vill säga även när brotten begås i en underleverantörs verksamhet.

Lagen, som ska godkännas av Europeiska rådet innan den kan träda i kraft, har länge efterlysts av människorätts- och miljöorganisationer, och även vissa europeiska företag har verkat för en sådan lag, bland annat Ericsson, ICA, IKEA och Volvo Cars. Företag som redan har arbetat med begreppet tillbörlig aktsamhet har bland annat efterfrågat ett gemensamt ramverk för att skapa en jämn spelplan, det vill säga att företagen konkurrerar på samma villkor.

Lagen omfattar företag med bas i EU, liksom deras moderföretag, om de har över tusen anställda och en global omsättning på mer än 450 miljoner euro. Även företag utanför EU men som har omsättning inom unionen omfattas av lagen. Enligt organisationen Swedwatch som uppmärksammar missförhållanden inom företags verksamheter är visar en uppskattning som gjordes kan så lite som 0,05 procent av företagen komma att omfattas. 

Röstades igenom på årsdagen för Rana Plaza-katastrofen

Lagen röstades igenom med röstsiffrorna 374–235 i tisdags i förra veckan, på dagen elva år efter katastrofen Rana Plaza då 1 138 texilarbetare dödades när deras fabrik i Dhaka i Bangladesh rasade samman. Flera europeiska företag hade förlagt produktion hos underleverantörer som verkade på fabriken, och efter katastrofen stärktes kraven på starkare skydd för arbetare och deras arbetsmiljö. 

Den nya EU-lagen ska bland annat göra det enklare för arbetare att få gottgörelse för olika former av kränkningar på arbetsplatsen eller då de tvingas arbeta i en osäker eller ohälsosam miljö. Europeiska fackliga samorganisationen (ETUC) välkomnade lagen och menar att den gör att EU ligger i framkant vad gäller att ”skydda fackliga aktivisters och arbetares rättigheter såväl som miljön”.

– Dagens demokratiska omröstning är inte bara en seger för arbetare – det är en seger för rättvisa, ärlighet och människovärdet, säger Isabelle Schömann, ETUC:s vice generalsekreterare på organisationens hemsida, och fortsätter:

– Samtidigt som den här milstolpen nås finns det en bitterljuv eftersmak av hur nationella regeringar lyckades urvattna vissa delar av direktivet.

Världsnaturfonden: ”Stora hål i lagen”

Världsnaturfonden WWF riktar kritik mot att den nya lagens omfattning begränsades i förhandlingarnas slutskede. Bland annat är det bara de riktigt stora företagen som omfattas, och när EU:s medlemsstater i mitten av mars ställde sig bakom direktivet var det enligt WWF urvattnat med stora kryphål. Men lagen kräver ändå att företagen förutom att förhindra människorättsbrott också utvecklar och implementerar klimatmål som att följa affärsmodeller som är förenliga med Parisavtalet. 

– Lagen kommer att hjälpa företag att både blomstra ekonomiskt och upprätthålla europeiska värderingar om rättvisa, mänskliga rättigheter och hållbarhet inom EU:s gränser och i världen i övrigt, säger Uku Lilleväli från WWF:s Europakontor

– Men trots dagens positiva resultat finns stora hål kvar som kommer att hindra lagens möjlighet att stå för mer systematisk förändring. För att nämna några, finansiella aktörers frikort att orsaka skada, att bara en liten del av alla miljöskador täcks och en löjlig begränsad räckvidd av företag är alla frågor som måste rättas till de kommande åren, fortsätter Lilleväli.

Fakta: Ökat företagsansvar i EU

Lagen Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) lades fram som förslag av EU-kommissionen tidigt 2022. 

I en överenskommelse mellan EU-länderna, EU-parlamentet och EU-kommissionen i december 2023 beslutades att lagen skulle omfatta företag med 500 anställda eller mer, och med en omsättning på 150 miljoner euro. Hade detta gått igenom skulle omkring 17 000 företag omfattas av lagen, istället för som nu drygt 5 000. 

I februari i år drog bland annat Tyskland och Sverige in sitt stöd och lagförslaget fick på kort tid arbetas om av det belgiska EU-ordförandeskapet för att det ska hinna antas innan valet till EU-parlamentet i juni i år. 

Den 15 mars godkände EU-länderna detta omarbetade, och enligt kritiker, urvattnade direktiv. Efter EU-parlamentets omröstning i förra veckan ska EU-länderna officiellt godkänna lagen.

Organisationer som bland annat Swedwatch, som granskar missförhållanden inom företags verksamheter, hade önskat en utökning av lagen till att också gälla ett ansvar för vilka skador en produkt kan orsaka efter att den har sålts till en kund. Detta kallas ”downstream due diligence”, men finns alltså inte med i den nya lagen. 

EU:s medlemsländer väntas formellt godkänna lagen i slutet av maj.

Rana Plaza-katastrofen inträffade den 24 april 2013 i Dhaka i Bangladesh. Byggnaden som bland annat en textilfabrik fanns inhyst i rasade, dagen efter att sprickor hade upptäcks i fasaden. Katastrofen innebar att arbetsgivare, fackföreningar och klädmärken ingick ett brand- och byggnadssäkerhetssavtal,  Bangladeshöverenskommelsen. Avtalet som är juridiskt bindande har utvecklats under åren och inkluderar nu större fokus på arbetares hälsa.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV