Radar

Mäns företagande får mer stöd än kvinnors

Äldre kvinna körs i rullstol av en yngre kvinna på ett vårdhem.

Alla Sveriges regioner delar ut mer pengar till företag ledda av män än kvinnoledda företag, visar en analys från Jämställdhetsmyndigheten.
– Vi vet att en av orsakerna till att färre kvinnor är företagare är sämre möjligheter till finansiering, säger Sara Andersson, utredare.

Varje år delar regionerna ut 700 miljoner kronor i stöd till företagande. Trots att 30 procent av företagen har en kvinnlig chef går endast 14 procent av investeringsstödet till företag ledda av kvinnor.

– En skev könsfördelning av offentliga stödåtgärder på det näringspolitiska området innebär att kvinnor har sämre förutsättningar att starta och driva företag än män. För att nå Sveriges mål om ekonomisk jämställdhet behöver regionerna ta ansvar för att jämställdheten får en tydligare roll i finansieringen, säger Sara Andersson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Kvinnor leder oftare företag inom utbildning, vård och omsorg och kulturella tjänster, och mer sällan inom bygg, transport, energi och miljö, samt den bransch som får störst andel av de regionala företagsstöden: tillverkningsindustrin. 

– Branschen verkar betyda mycket för möjligheten att få finansiering och stöd från det offentliga. Det finns en uppfattning att kvinnor är verksamma i fel branscher, som saknar potential för tillväxt eller inte är finansieringsbara. Kvinnor har ofta sina företag i sektorer där företagande ses som sysselsättning och inte som entreprenörskap. Det leder i sin tur till en uppfattning om att kvinnor inte behöver så mycket pengar, säger Malin Allert, utredare.

Jämställdhetsmyndigheten skriver i sin analys att stöden bör vara öppna för fler kvinnodominerade branscher. 

– Regeringen behöver också förtydliga målet för jämställd fördelning av företagsstöd, så att alla tolkar det lika, och göra det lättare att följa hur regionerna fördelar beloppen mellan kvinnor och män, säger Sara Andersson.

Halva lönen

Ojämställdheten är stor när det gäller kvinnors inkomster från näringsverksamhet, de är knappt 50 procent av männens, enligt Jämställdhetsmyndigheten.

– Vi vet att en av orsakerna till att färre kvinnor är företagare är sämre möjligheter till finansiering. Kvinnor får därför oftare söka informella källor till kapital, som vänner och familj, säger Sara Andersson.

Alla regioner delar ut mindre stöd till kvinnliga företagsledare än manliga, men skillnaderna mellan regionerna är stor. I Region Östergötland går 45 procent av investeringsstödet till kvinnor, medan motsvarande siffra i Region Västernorrland är 7 procent. 

Vilka branscher som får mest pengar varierar också mellan regionerna. 

– Det faktum att stöden går till olika branscher i olika regioner kan tyda på att det inte finns några större formella hinder för en större branschbredd, säger Malin Allert.

Kvinnors företagande och stöd


Andel företag har en operativ företagsledare som är kvinna: 30 procent
Andel egenföretagare som är en kvinna: 38 procent
Andel företagare i eget aktiebolag som är en kvinna: 25 procent
Andel nystartade företag 2022 som startats av en kvinna: 31 procent
Regionerna ger stöd i två former som går att styra till kvinnor respektive män, investeringsstöd och främjandestöd. Av investeringsstödet går 14 procent av det totala beloppet till företag ledda av kvinnor. Av främjandestödet får kvinnoledda företag 24 procent.

Källa: Jämställdhetsmyndigheten
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV